Nume
Parola
Vizualizări: 7777
La Chișinău a avut loc un atelier de lucru cu referire la procesul național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice
17 Octombrie 2017 — Reprezentanții autorităților publice centrale, ONG-urilor, experți naționali și parteneri de dezvoltare s-au reunit în cadrul unui atelier de lucru pentru a discuta despre problemele asociate schimbărilor climatice în Republica Moldova și a identifica acțiuni prioritare în elaborarea celui de-al doilea Plan de Planificare a Adaptării la schimbarea climei (PNA 2). Evenimentul a avut loc, miercuri, 11 octombrie 2017, în Chișinău și a fost organizat de PNUD-Moldova în parteneriat cu Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului.
Obiectivele atelierului de lucru au fost de a spori cunoștințele participanților cu referire la acțiunile necesare în PNA 2, de a prioritiza domeniile tematice și sectoarele, precum și de a realiza un schimb de opinii privind prioritățile de planificare.
În deschiderea evenimentului, viceministrul Mediului, Ion Apostol a vorbit despre importanța validării priorităților sectoriale și intersectoriale pentru procesul de Planificare a acțiunilor de adaptare și a mulțumit partenerilor de dezvoltare pentru suportul acordat în acest proces.
„Mulțumim partenerilor pentru suportul acordat în procesul de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice. Sunt sigur că atelierul va constitui o platformă eficientă de comunicare și va identifica modele pentru Procesul de Planificare PNA 2. Adaptarea trebuie să fie un proces continuu și complex. Măsurile de adaptare trebuie să acopere toate sectoarele economice, sănătatea umană, dezvoltarea regională și gestionarea resurselor naturale. Coordonarea intersectorială trebuie să fie asigurată de un proces eficient continuu și flexibil, corelat cu impactul schimbărilor climatice. Țara noastră are de suferit în urma evenimentelor dezastruoase. Doar secretele din ultimii ani au cauzat pierderi estimate la circa 1,25 miliarde dolari SUA, iar inundațiile de circa 42 mln dolari. În acest context, este necesar să identificăm și să planificăm acțiuni concrete de adaptare, pe toate sectoarele prioritare”, a precizat viceministrul Ion Apostol.
Managerul Oficiului Schimbări Climatice, Vasile Scorpan a prezentat conceptul de adaptare la schimbările climatice existent în cadrul Convenției - cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbările climatice expus în Decizia de la Cancun și situația privind reflectarea acestuia în politicile și strategiile naționale. De asemenea, dumnealui a prezentat un rezumat al impactului socioeconomic al schimbărilor climatice asupra principalelor sectoare economice ale țării noastre.
„Această abordare va constitui un punct de pornire pentru identificarea adecvată a priorităților de adaptare la schimbările climatice pentru cel de-al doilea Plan național de adaptare la schimbările climatice”, a precizat managerul Oficiului Schimbarea Climei , Vasile Scorpan.
Totodată, managerul Proiectului „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice”, Ala Druță a expus principalele acțiuni realizate în procesul de planificare a adaptării țării noastre la schimbările climatice și a subliniat necesitatea cooperării dintre experți și specialiștii instituțiilor de resort pentru a prioritiza acțiunile de adaptare în procesul de elaborare a unei noi propuneri de Proiect care se va axa pe elaborarea celui de-al doilea plan național de adaptare la schimbările climatice, așa numit PNA 2.
„Acțiunile realizare au avut o contribuție semnificativă în procesul de adaptare a sectoarelor, inclusiv în procesul național de adaptare. Opiniile și informațiile acumulate în cadrul grupurilor de lucru vor fi luate în considerare în cadrul planificării pentru PNA 2. Exercițiul de identificare a tematicilor ne va ajuta să avem o planificare eficientă cu acțiuni concrete. Acest atelier este un exercițiu de asigurare a transparenței în procesul de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice”, a precizat Ala Druță.
Menționăm, obiectivele Planului Național de Adaptare ca parte a Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, stabilesc că țările vor dezvolta reziliență la impactul schimbărilor climatice pe termen mediu și lung și vor integra considerațiile de adaptare în toate politicile și strategiile relevante.
La finalul atelierului de lucru, participanții au concluzionat că cele mai prioritare domenii din țara noastră ce necesită o planificare corectă și minuțioasă sunt resursele de apă, agricultura, sănătatea, silvicultura, iar un cadru de politici eficient va oferi acțiuni concrete pentru a diminua impactul schimbărilor climatice și a spori nivelul de cunoștințe a populației în acest sens.