Nume
Parola
Vizualizări: 321
Din categorie: Dezvoltare Regională
CONSULTĂRI PUBLICE. Documentația privind Evaluarea Impactului asupa Mediului pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în Zona de management a deșeurilor nr. 8
Bălți, 10 Noiembrie 2017 — Consiliul raional Dondușeni, în calitate de inițiator al activității planificate, a depus în data de 08.10.2017 a depus spre examinare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Documentația privind Evaluarea Impacului asupa Mediului (DEIM) a activității „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în Zona de management a deșeurilor (ZMD) nr. 8, Regiunea de Dezvoltare Nord, conform prevederilor Legii nr. 86 din 29.05.2014.

Sistemul de management integrat al deșeurilor, planificat pentru ZMD nr. 8, cuprinde următoarele activități:

► implementarea colectării deșeurilor pentru întreaga populație a zonei;
► implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile, în puncte de colectate pe trei fracții, pentru întreaga zonă;
► implementarea colectării separate a deșeurilor vegetale (verzi) din parcurile și grădinile publice din întreaga zonă;
► stimularea compostării individuale a deșeurilor biodegradabile;
► realizarea a două stații de transfer în Edineț și Briceni și a unei stații de transfer pentru deșeuri reciclabile la Dondușeni;
► realizarea a unei stații de sortare la Edineț;
► realizarea a unei stații de compostare a deșeurilor verzi la Dondușeni;
► realizarea unui depozit regional pentru deșeurile solide la Dondușeni.

Proiectului pentru gestionarea deșeurilor solide din ZMD 8 va contribui la îmbunătățirea serviciilor aferente deșeurilor solide, la reducerea poluării mediului și impactul negativ asupra sănătății comunităților în cele patru raioane din Republica Moldova.

Partenerii-cheie ai proiectului sunt Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Consiliu Regional de Dezvoltare Nord (CRD Nord) și APL-urile din raioanele Edineț, Dondușeni, Briceni și Ocnița.

Atât DEIM, cât și anexele acesteia pot fi examinate integral în formă tipărită la CR Dondușeni, primăria Dondușeni, primăria Edineț, primăria Briceni, primăria Ocnița sau electronic accesând pagina web a ADR Nord la urmatorul link: https://goo.gl/cfejnV

Comentariile la prezenta documentație pot fi prezentate în scris la adresa: Consiliul raional Dondușeni, or. Dondușeni, str. Independenței 47, MD-5101, sau la adresa de e-mail : direcția.implementare@mail.ru până în data de 6 decembrie 2017.

Consultările Publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor nr. 8 vor avea loc:

► orașul Edineț: 01.12.2017, or. Edineț, Casa de cultură, str. Independenței nr. 65, sala mare, etaj 1, ora 10.00;
► orașul Briceni: 01.12.2017, or. Briceni, Școala de muzică, str. Farmaciei nr. 1, Sala de festivități, etaj 1, ora 14.00;
► orașul Dondușeni: 02.12.2017, or. Dondușeni, Casa de cultură, str. Donici nr. 4, sala mare, etaj 1, ora 13.00.

Persoană de contact: Oleg Covali, șef Direcție elaborare implementare drumuri construcții și atragerea investițiilor, (+373) 69311007, e-mail: o.covali@mail.ru

Inițiatorul activității planificate: Victor Chiriac, președintele raionului Donduseni

www.adrnord.md

Statistica

  • 9775 comunicate de presă
  • 326 jurnalişti înscrişi
  • 133 instituţii/companii înscrise
  • 469 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate