Nume
Parola
Vizualizări: 843
Lansarea serviciului de comunicare on-line „Angajat – angajator”
Chișinău, 11 Mai 2018 — Asociația Surzilor din Republica Moldova (ASRM), în cadrul proiectului ,,Deaf Skills Moldova”, implementat cu susținerea financiară a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prin intermediul Programului de Granturi 2018 pentru organizațiile de tineret, începând cu data de 15 mai 2018, lansează Serviciul de comunicare on-line „Angajat – angajator”. Operatorii serviciului vor putea fi contactați de luni până vineri, între orele 8.00-10.00, la adresa Deaf Center prin intermediul aplicațiilor Skype, Viber și/sau Whatsapp la numerele de telefon: 069678600 și 078012889 de către angajator sau salariat (persoană cu dizabilități de auz) pentru a facilita procesul de comunicare, a traduce sarcinile zilnice și instrucțiunile necesare. În acest scop, ASRM a dotat, din resurse proprii, serviciul cu echipament și a delegat 2 (doi) translatori autorizați în limbajul mimico-gestual, care sunt angajați în calitate de operatori.

Conform estimărilor Asociației Surzilor din Republica Moldova (ASRM), în republică sunt circa 5.000 de persoane cu dizabilități de auz. Membrii ASRM sunt 2.547 persoane. Din ele apte de muncă sunt 1.860 persoane, din care aproximativ 750 persoane cu vârsta între 18 și 35 ani. La întreprinderile specializate ale asociației sunt angajate 65 de persoane cu dizabilități de auz.

La nivel de republică nu sunt date statistice despre persoanele cu dizabilități de auz angajate în câmpul muncii. Majoritatea acestor salariați sunt angajați pe posturi prost plătite: paznici, măturători de stradă, deridicători etc. În localitățile rurale situația este și mai gravă – majoritatea oportunităților se reduc la munca zilieră în comunitate sau prestațiile sociale oferite de către stat. Această situație este agravată de faptul, că deși în republică există locuri de muncă vacante (sau care ar putea fi create și/sau adaptate), persoanele cu dizabilități de auz nu le pot accesa din cauza barierelor de comunicare cu angajatorii sau unor reticențe și stereotipuri existnte în societate.

Numărul de interpreți în limbajul mimico-gestual (LMG) este de doar 17 (șaptesprezece) persoane și structura actuală de prestare a acestui serviciu nu acoperă nici pe departe necesitățile pieții muncii. Acest aspect este accentuat și în recomandările pentru Guvernul Republicii Moldova, formulate de către Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (12 aprilie 2017), prin care „comitetul este îngrijorat de faptul că limbajul mimico-gestual nu este recunoscut în mod adecvat ca o limbă oficială a statului parte, de pregătirea insuficientă a interpreților de limbaj mimico-gestual care rezultă într-un număr inadecvat de interpreți în serviciile publice și private”(…). Astfel, la ora actuală, Republica Moldova nu oferă șanse egale de angajare în câmpul muncii pentru persoanele cu dizabilități de auz. Din acest considerent, tinerii, persoane cu dizabilități de auz aleg să emigreze temporar sau pentru totdeauna din Republica Moldova.
Strategia naţională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021 menționează că „persoanele cu dizabilități se confruntă cu fenomenul de discriminare și excluziune de pe piaţa muncii, iar gospodăriile cu persoane cu dizabilități au venituri mai mici”.

Pentru a contribui la remedierea acestei situații, partenerii acestui proiect formulează unele propuneri și soluții „de jos în sus” și își propun să piloteze și să modeleze un cadru pro-activ de crearea a oportunităților de angajare în cîmpul muncii pentru tinerii cu dizabilități de auz din Republica Moldova.

Serviciul de comunicare on-line „Angajat – angajator” (luni - vineri, între orele 8.00-10.00):
Skype: Deaf Center
Viber și/sau Whatsapp: 069678600 și 078012889

#NOISUNTEM

Pentru informații suplimentare:
Evgheni Munteanov, Director Proiect, +373 78201199, deaf.moldova@gmail.com
Natalia Babici, Prim Vice-Președinte, Asociația Surzilor din Republica Moldova, + 373 69371371.

Acest proiect este realizat de Asociația Surzilor din Republica Moldova (ASRM), în parteneriat cu Alianța INFONET, implementat în cadrul Programului de Granturi 2018 pentru organizațiile de tineret, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Statistica

  • 9834 comunicate de presă
  • 327 jurnalişti înscrişi
  • 134 instituţii/companii înscrise
  • 469 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate