Nume
Parola
Vizualizări: 171
Consolidarea capacităților funcționarilor APL în atenția CALM și a experților europeni!
11 Aprilie 2019 — Luni, 8 aprilie, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui și coordonatorul de programe în cadrul CALM Alexandru Osadci au avut o întrevedere cu echipa proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Suport pentru consolidarea capacităților și motivația în domeniul administrației publice”. Subiectul principal al discuției a fost consolidarea capacităților, instruirile, lipsa motivării financiare și a remunerării adecvate a angajaților din APL. Experții europeni au informat colegii din cadrul CALM despre faptul că la prima etapă a proiectului au fost întreprinse acțiuni în vederea consolidării capacităților administrației publice centrale, inclusiv în ceea ce privește instruirile, iar la cea de-a două etapă urmează să fie asistată APL.

De asemenea, au fost discutate subiecte ce țin de autonomia operațională și statele de personal. Potrivit experților, o altă sarcină a proiectul este crearea unui sistem informațional privind remunerarea muncii în domeniul administrației publice conform noilor modificări în sistemul salarial. Experții europeni și-au manifestat convingerea că acest sistem va fi în sprijinul ministerului Finanțelor la evaluarea influențelor financiare asupra întregului sistem de remunerare a muncii în Republica Moldova.

Totodată, experții proiectului UE au venit cu propunerea de a colabora cu CALM pe anumite direcții, prioritare fiind consolidarea capacităților reprezentanților APL. În același timp, au fost trecute în revistă provocările care sunt în acest domeniu, lipsa instruirilor, mai ales a celor ce trebuie organizate după adoptarea unor acte legislative sau după introducerea unor noi sisteme informaționale ce vizează APL, așa precum au fost cele din anul trecut privind sistemele informaționale de achiziții publice etc.

CALM și-a prezentat viziunea sa asupra acestui subiect, în condițiile în care încă de la momentul creării este implicat în diferite forme de instruiri. Directorul executiv Viorel Furdui a informat partenerii despre faptul că instruirea și creșterea capacităților funcționarilor din APL este unul din obiectivele majore ale CALM. În acest sens, CALM este în procesul de creare a rețelelor profesionale ale diferitor categorii de funcționari din cadrul APL și de dezvoltare a Centrului de Expertiză, Asistență și Instruire (CEAI) –unul dintre obiectivele de bază ale căruia este instruirea funcționarilor din cadrul APL și consolidarea capacităților lor profesionale.

S-a constatat că CALM-ul poate fi un bun partener în ceea ce privește instruirea. O altă concluzie a fost că cu excepția CALM-ului, puține instituții pot acorda asemenea servicii, poate doar Cancelaria de Stat, ministerul Finanțelor și alte câteva instituții ale statului. Totuși, CALM oferă instruiri și pe domenii foarte concrete și necesare la schimbările cadrului legislativ. Experții CALM și cei europeni au stabilit să continue cooperarea în vederea identificării celor mai bune modalități de consolidare a capacităților autorităților locale.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Statistica

  • 10052 comunicate de presă
  • 328 jurnalişti înscrişi
  • 135 instituţii/companii înscrise
  • 470 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate