Nume
Parola
Vizualizări: 300
Documentele elaborate de CALRCE au drept obiectiv consolidarea democrației și dezvoltarea la nivel local!
16 Aprilie 2019 — În cadrul celei de-a 36-a sesiuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), la care a participat activ și delegația Republicii Moldova condusă de președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Tatiana Badan, au fost adoptate mai multe Recomandări și Rezoluții. Unele dintre cele mai importante subiecte ce se regăsesc în documentele elaborate de CALRCE sunt Rezoluțiile și Recomandările privind democrația locală și regională în Republica Moldova și Polonia. Membrii CALRCE au constatat că în aceste state se atestă o deteriorare a democrației locale, indicând exemple concrete în această privință. Re-centralizarea mai multor competențe care au fost transferate anterior autorităților locale, subminarea atribuțiilor autorităților locale prin numeroase intervenții ale autorităților de stat în cadrul funcțiilor de la nivel local, lipsa mecanismelor și resurselor în exercitarea sarcinilor delegate APL, supravegherea excesivă a APL și presiunile asupra primarilor sunt doar câteva dintre concluziile autorilor Recomandărilor adoptate de CALRCE.

În Recomandarea 434 se atenționează asupra necesității remunerării adecvate a autorităților locale. „Compensația financiară pentru aleșii locali și regionali trebuie să fie suficientă pentru a le permite să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător”, este stipulat în document. Concluzia CALRCE este că democrația locală poate fi puternică și funcțională doar motivând salarial aleșii locali și regionali și funcționarii din cadrul APL.

Un alt subiect important pe care îl regăsim în Recomandarea CALRCE nr 428 este necesitatea combaterii nepotismului în cadrul autorităților locale și regionale. Autorii raportului amintesc că Congresul a adoptat în cadrul celei de-a 31-a sesiuni plenare din octombrie 2016 o foaie de parcurs a activităților de combatere a nepotismului din APL. „Procesele de recrutare trebuie să fie transparente și să se desfășoare în conformitate cu normele și standardele etice, pentru a preveni influența nejustificată a funcționarilor publici în procedura de selecție, în cazul în care ar putea apărea conflicte de interese”, se menționează, între altele, în document. Activitățile de angajare și promovare bazate pe merite sunt precondiții pentru asigurarea imparțialității și a calității serviciilor publice, constată, de asemenea, CALRCE. Totodată, Congresul amintește că și Carta europeană a autonomiei locale stabilește că remunerația adecvată este o condiție esențială pentru asigurarea unui personal de înaltă calitate și minimizarea riscului de nepotism și de alte forme de favoritism.

CALRCE vine cu recomandări concrete pentru guvernele celor 47 de state membre ale Consiliului Europei și invită reprezentanții autorităților centrale să se asigure că legislațiile naționale respectă aceste Recomandări și Rezoluții, obiective ce vor consolida democrația și vor crea condiții pentru dezvoltare la nivel local.

Mai jos puteți găsi toate Recomandările și Rezoluțiile CALRCE adoptate în cadrul celei de-a 36-a sesiuni.

https://rm.coe.int/native/090000168093ea58

https://www.coe.int/en/web/congress/documents

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă