Nume
Parola
Vizualizări: 220
CALM solicită asigurarea de către organele de urmărire penală și instanțele de judecată a unui act de justiție corect în privința aleșilor locali
18 Aprilie 2019 — Conform sarcinilor statutare, reieșind din adresările parvenite de la membrii CALM, dar și din capacitatea de expertiză în domeniul administrației publice locale (APL), Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) monitorizează acţiunile organelor de justiţie, de urmărire penală şi procuraturii în privinţa aleşilor locali. Pe parcursul activității, CALM a depistat un şir de devieri care periclitează încrederea în acţiunile obiective şi imparţiale ale organelor de urmărire penală și procuraturii. Ca rezultat a fost elaborată și expediată o Adresare instituțiilor vizate ale statului în care este prezentată cauza penală în privința unui ales local și constatarea experților CALM că nu există temei de tragere la răspundere penală a acestuia.

Amintim că IDIS Viitorul și CALM, cu susținerea Fundației Soros-Moldova, au elaborat 3 rapoarte de monitorizare (pot fi găsite pe pagina web www.viitorul.org și www.calm.md), prin care au fost analizate 64 de cauze penale și 18 cauze contravenționale examinate de instanțele de judecată naționale în perioada 2014 - 2018 împotriva reprezentanților administrațiilor publice locale, în privința actelor conexe corupției, ce se referă la abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu și neglijenţa în serviciu.

Rezultatele monitorizării arată că "în mai multe soluții ale instanțelor de judecată este menționat expres că nu este suficient ca un primar să acționeze contrar procedurilor legale pentru ca faptele sale să fie calificate în baza art.327 - 329 din Codul penal. Or, acestea sunt infracțiuni materiale și se consideră consumate din momentul producerii daunelor în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice sau fizice. Altfel spus, chiar dacă primarul a încălcat procedurile legale, dacă nu există daune cauzate, el nu poate fi tras la răspundere penală în baza art.327 - 329 din Codul penal."

De asemenea, în conformitate cu Rezoluția Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei din 04 aprilie 2019 privind situația democrației locale din Republica Moldova în punctul 4 litera l) Congresul constată:" Contextul politic pentru exercitarea funcțiilor de primar este afectat negativ de o practică intensă de utilizare a urmăririi penale împotriva primarilor și a altor reprezentanți la nivel local (dosare penale). Unele dintre aceste acuzații penale par a fi aduse pentru motive nerezonabile sau nesemnificative, care uneori sunt legate de lipsa resurselor la autoritățile locale pentru a-și îndeplini competențele". Iar în punctul 5 litera l) Congresul cere autorităților din Republica Moldova să găsească un echilibru mai adecvat între lupta împotriva corupției și cerințele democrației locale, astfel încât acuzații penale împotriva aleșilor locali să nu întrerupă viața politică locală.

Cât privește cauza penală care a constituit motivul elaborării Adresării CALM către instituțiile vizate ale statului , dacă facem abstracție de la faptul că nu există în general o daună, atunci instanța de judecată nu a motivat în nici un fel caracterul considerabil al daunei cauzate.

În Adresarea sa, CALM a solicitat asigurarea de către organele de urmărire penală și instanțele de judecată a unui act de justiție corect în privința primarului (ilor), ținând cont de toate prevederile legale, dar și de statutul alesului local; utilizarea în practică și ghidarea de jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului și recomandările Comisiei de la Veneția, potrivit cărora prevederile penale naţionale cu privire la „abuzul în serviciu", „abuz de putere" şi expresii similare să fie interpretate în sens restrâns şi aplicate cu un grad înalt de prudență, astfel încât să poată fi invocate numai în cazuri în care fapta este de natură gravă; neintentarea cauzelor penale în lipsa daunelor cauzate intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice sau fizice; organizarea și desfășurarea instruirilor tematice pentru ofițerii de urmărire penală, procurori, inclusiv judecători, referitor la specificul de organizare și funcționare a autorităților administrației publice locale, atribuțiile specifice autorităților publice locale (primarul / președintele raionului și consiliul local / raional), raporturile dintre aceste autorități, legislația care reglementează activitatea și competențele autorităților administrației publice locale, etc.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Statistica

  • 10077 comunicate de presă
  • 328 jurnalişti înscrişi
  • 135 instituţii/companii înscrise
  • 470 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate