Nume
Parola
Vizualizări: 255
Experții CALM și experții Uniunii Europene studiază modalități de îmbunătățire a condițiilor de activitate a autorităților publice locale!
20 Aprilie 2019 — Marți, 16 aprilie, Alexandru Osadci, coordonator de programe CALM și Viorel Rusu, coordonator al serviciului juridic CALM au avut o întrevedere cu experți juridici, în frunte cu Anke Freibert, reprezentanți ai proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Suport pentru procesul de Reformă a administrației publice".

Obiectivul proiectului este de a susține Republica Moldova în implementarea reformei administrației publice de la nivel central, dar și de la nivel local.

Părțile au discutat mai multe subiecte stringente ce vizează administrația publică locală și care urmează a fi abordate în cadrul proiectului, printre care:

- Codul administrativ recent aprobat, în mod special responsabilitățile și penalitățile adiționale ce revin APL;

- Povara asupra autorităților locale, ca urmare a penalităților stabilite de legislație, penalități ce nu corespund nici responsabilităților, nici remunerației muncii în APL;

- Multitudinea de controale și verificări efectuate în primării, caracterul lor exagerat și deseori abuziv din partea instituțiilor de control, presiunile și intimidările la care sunt supuși primarii și funcționarii APL din cauza controalelor nejustificate și nereglementate. Ca rezultat, se atestă un exod masiv de cadre din APL.

De asemenea, experții au trecut în revistă prevederile Raportului de monitorizare și Recomandarea recent aprobate de către Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, în mod special cele privind controalele și verificările inopinate.

Totodată, experții au discutat despre diferențele între controlul de legalitate și controlul de oportunitate al APL; dialogul dintre APL și APC; imposibilitatea APL de a se apăra în instanțe din cauza lipsei posibilităților administrative și financiare.

Alte subiecte ale întrevederii au fost situația dificilă în domeniul finanțării APL, în special a planificării bugetare, posibilitățile existente privind implementarea politicii fiscale proprii, resursele disponibile limitate și influența APC asupra veniturilor și cheltuielilor din APL; multitudinea de competențe delegate fără acoperire financiară și suprapunerea competențelor dintre APL de nivelul I și APL de nivelul II.

Ca rezultat al discuțiilor s-a constatat necesitatea stringentă de îmbunătățire a cadrului legal și de implementare a măsurilor urgente ce ar crea condiții optime de funcționare a APL.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Statistica

  • 10077 comunicate de presă
  • 328 jurnalişti înscrişi
  • 135 instituţii/companii înscrise
  • 470 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate