Nume
Parola
Vizualizări: 351
Directorul executiv al CALM Viorel Furdui: „Clasa politică din RM niciodată nu a înțeles locul și rolul autonomiei locale și descentralizării”
6 Iunie 2019 — În cadrul consultărilor publice organizate de Blocul ACUM cu tema „Autonomia locală, procesul descentralizării și aplicarea prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale în Republica Moldova”, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui a prezentat situația din domeniul APL, dar și care ar trebui să fie direcțiile consolidării autonomiei locale.

Directorul executiv al CALM a afirmat că la momentul actual în RM există un cadru conceptual, legal și strategic destul de dezvoltat. „Problema RM este că în mare parte toate aceste lucruri rămân pe hârtie. Am avut ocazia să vedem care este starea de lucruri la vecinii noștri din Ucraina, dar și în alte țări care se consideră că progresează și am constatat că la nivel conceptual și al cadrului legal nu stăm atât de prost. Problema cea mai mare este la capitolul implementare. Numai pe parcursul ultimului au fost elaborate câteva rapoarte naționale, de către IDIS, CALM, Transparency International, inclusiv rapoartele Consiliului Europei oferă o apreciere a situației care există în RM în acest domeniu și vine cu recomandări concrete.”

Potrivit lui Viorel Furdui, noutatea ultimului Raport al CALRCE este atenționarea încă în primul punct a faptului că nu au fost implementate toate rapoartele anterioare și recomandările pentru RM. „Neimplementarea rapoartelor CALRCE este o problemă cronică a RM începând cu anul 2005, apoi în 2012, 2018 și ultimul din 2019. Toate rapoartele demonstrează că în RM, situația în domeniul APL, a autonomiei locale se înrăutățește pe toate componentele, atât cea administrativă, cât și cea financiară, patrimonială, a dialogului și a altor elemente de bază ale autonomiei locale.” În opinia CALM, acesta este unul dintre cele mai obiective Rapoarte care poate fi făcut în acest domeniu, iar conform metodologiei, atunci când sunt elaborate aceste rapoarte, raportorii se întâlnesc nu doar cu CALM sau cu APL, dar discută cu toți actorii, inclusiv cu forțele politice, cu guvernanții și astfel își creează o opinie proprie.

Printre problemele principale care nu permit statului să se dezvolte, Viorel Furdui a punctat și faptul că avem strategii, dar nu avem viziune din partea clasei politice a RM. „Se acceptă adoptarea unor strategii, a unor legi, însă implementarea și efectele acestora niciodată nu a fost corespunzătoare. Aceasta este o explicație de ce lucrurile nu au avansat. Cu alte cuvinte, clasa politică din RM niciodată nu a înțeles locul și rolul autonomiei locale și descentralizării. Și astăzi descentralizarea rămâne în umbră deși, în opinia mea, este mult mai amplă decât cea administrativă, ea constă și din elementul economic, politic, social etc.” Directorul executiv al CALM a fost de părere că în RM se dorește implementarea reformelor fără a distruge verticala puterii, care poate fi făcută doar prin întărirea rolului APL.

„Avem exemple foarte multe când țări cu un sistem politic destul de instabil, cum ar fi Italia, Belgia și altele unde, de asemenea, există discuții mai lungi privind configurarea politică, nu sunt afectate la nivel local. Chiar și dacă există crize politice, APL funcționează foarte bine, data alegerilor nu depinde de cineva etc. Noi considerăm că aceste aspecte politice nu au nicio legătură cu niște lucruri foarte tehnice, care contravin statului de drept.”

Un alt aspect important este lipsa unei culturi de dialog, ceea ce se observă la toate nivelele. „Pe de o parte, avem niște mecanisme de consultare, niște garanții oferite de Carta Europeană a autonomiei locale și legislația în domeniul APL, avem Comisia Paritară, grupuri de lucru, însă ele nu sunt funcționale. Observăm că guvernanții nu au timp să participe la asemenea întruniri, iar multe lucruri rămân doar pe hârtie. În rezultat se adoptă multe decizii importante pentru APL, dar care nu sunt consultate. Pot să menționez în acest sens reforma fiscală, cea a salarizării etc.” Viorel Furdui și-a exprimat speranța revenirii la un mecanism eficient al dialogului.

O altă problemă care afectează imaginea RM este neimplementarea recomandărilor. „Strategia privind descentralizarea, care a fost elaborată cu suportul financiar și uman al partenerii noștri nu a fost implementată nici în proporție de 10%, chiar dacă conține foarte multe lucruri bune și termenul a fost prelungit de două ori. Am ajuns în situația când termenul a expirat, iar strategia așa și nu a fost implementată. Chiar guvernanții afirmă că strategia a fost implementată în proporție de până la 40%. Noi nu implementăm actele și politicile pe care le aprobăm și după aceasta ajungem la o situație distorsionată privind starea de lucruri reală în APL și cauzele acestor probleme.”

Cât privește discuțiile din societate privind o eventuală reformă administrativ-teritorială, Viorel Furdui a afirmat că acestea încep adesea de la niște precondiții greșite. „Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să vorbim despre reforma aceasta într-un cerc mai larg și cu datele pe masă, dar greșeala constă în faptul că se pornește de la niște lucruri distorsionate. Se vorbește despre faptul că comunitățile noastre locale sunt foarte slabe din punct de vedere financiar și economic. Întrebarea noastră e de ce sunt atât de slabe economic? Din cauza că sunt mici, sau pentru că până în prezent guvernările nu au implementat politicile de descentralizare financiară? O altă întrebare ar fi de ce este depopulată RM? Din cauza faptului că sunt mici unitățile administrativ-teritoriale sau din cauza politicilor economice, financiare etc?” Directorul executiv al CALM și-a exprimat speranța că se va ține cont de toate aceste nuanțe atunci când se va discuta despre reformă.

Totodată, Viorel Furdui a scos în evidență faptul că în RM este desconsiderat total potențialul științific și expertiza națională. „Avem o experiență foarte bogată, RM nici nu se compară cu alte țări din regiune, noi am trecut prin câteva reforme administrativ-teritoriale, am avut ocazia să analizăm multe lucruri pe parcursul ultimilor 20 de ani. Există un grup de experți, există suficientă expertiză care trebuie puse în valoare, iar clasa politică trebuie să țină cont de aceasta. Expertiza străină poate să ne fie de ajutor, dar nicidecum nu poate înlocui expertiza națională.” De asemenea, directorul executiv al CALM a fost de părere că au trecut timpurile când se finanțează anumite reforme fără ca acest proces să fie monitorizat de către finanțatori și fără a fi condiționate efectele acestora. „Însăși Curtea de Conturi a UE, analizând câțiva ani în urmă toate investițiile care s-au făcut în RM a constatat că acestea au fost ineficiente, iar noi credem că acest lucru s-a întâmplat din cauza că la momentul actual nu s-a acordat suficientă atenție monitorizării și condiționării reformelor din RM.”

În cazul descentralizării financiare, Viorel Furdui a opinat că soluții sunt mult mai multe. „La ministerul Finanțelor există un studiu din 2012 care a evaluat impactul schimbării modului defalcării impozitului pe persoane fizice la domiciliu, nu la locul de muncă așa cum este în prezent. Toate localitățile ar avea de câștigat. În rezultatul reformei financiare implementată în RM în 2013-2015 s-a creat o contradicție enormă, parțial a fost depolitizat sistemul, dar nu a fost modificată structura veniturilor care vin la APL. Adică le-au rămas aceleași responsabilități, fiindu-le adăugate și altele, dar structura veniturilor, componenta de consolidare a bazei fiscale nu s-a produs. Avem aici o discrepanță enormă.”

Viorel Furdui a amintit că la acest capitol există un pachet întreg de propuneri pe care CALM sistematic l-a înaintat spre examinare. „CALM a făcut și o estimare a veniturilor ratate de către APL din cauza că guvernările nu au făcut evaluarea și înregistrarea bunurilor timp de 15 ani. Sumele se ridică la miliarde de lei.”

Directorul executiv și-a exprimat speranța se va reuși stabilirea unui dialog instituționalizat și permanent între guvernul central și cel local, astfel încât să fie create toate premisele pentru întărirea autonomiei locale și a procesului de descentralizare.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă