Nume
Parola
Vizualizări: 408
Nicolae Dandiș: Plafonarea taxelor locale favorizează unele genuri de activitate cu cifrele de afaceri foarte mari, în detrimentul agenților economici cu rezultate financiare foarte mici!
23 Martie 2020 — Primarul municipiului Cahul Nicolae Dandiș atrage atenția aspra faptului că noua tentativă de plafonare a taxelor locale încalcă prevederile autonomiei locale, fiind una neconstituțională, conform deciziei Curții Constituționale din 2013, adoptată în rezultatul unei alte tentative de plafonare a taxelor locale. Această problemă vizează și afectează direct APL-rile. „Argumentele aduse în nota informativă a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative sunt foarte generale și nerelevante. De exemplu, taxa balneară, din bugetul total, poate și nu reprezintă o pondere esențială, dar având în vedere că această taxă se aplică doar în câteva localități, ea este una semnificativă pentru acestea."

Potrivit lui Nicolae Dandiș, taxa balneară pentru mun. Cahul reprezintă 2,0 mln lei, adică o sumă foarte impunătoare. Aceleași pierderi bugetul local le are și din diminuarea taxei pentru amenajarea teritoriului, adică 1968,0 mii lei, respectiv și cca 500 mii lei de la plafonarea taxei pentru amplasarea unităților comerciale/și de prestări servicii. „Autoritățile locale cunosc mai bine situația reală din teritoriu, problemele cu care se confruntă agenții economici, APL își aprobă politicile și instrumentele proprii de susținere a acestora. Mun. Cahul a și aprobat Regulamentul privind susținerea tinerilor antreprenori, mai mult decât atât la aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale se aplică și alte măsuri de stimulare pentru genurile de activitate mai solicitate sau pentru cele ce activează la periferii sau zone rurale. Pierderile provocate de acțiunea de plafonare nu pot fi acoperite din contul celorlalte taxe, care de fapt prevăd plafonări de majorare." Făcând o analiză separată a tuturor acestor taxe, Nicolae Dandiș constată că majorarea taxelor pentru aceste activități concrete ar provoca o presiune financiară enormă pentru acestea. „De exemplu, taxa de parcare anuală este de 28,0 mii lei, taxa de piață – 741,7 mii lei, taxa pentru amplasarea dispozitivelor publicitare – 600,0 mii lei, taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători – 381,8 mii lei. Totalul acestor taxe constituie 1751,5 mii lei, în timp ce pierderile pentru buget din măsurile de plafonare sunt de 4,5 mln lei." Edilul de Cahul atrage atenția că compensarea pierderilor ratate ar putea însemna majorarea celorlalte taxe de 2,6 ori - un lucru absolut ireal, mai ales că din activitatea acestor genuri, după cum se observă și din încasări nu sunt tocmai mari.

Primarul municipiului Cahul constată că plafonarea taxelor locale este o măsură de intimidare a autonomiei locale precum și stabilității economice locale, dar care favorizează unele genuri de activitate (balnear, de exemplu, sunt doar câteva întreprinderi în toată țara) care, de altfel, au cifrele de afaceri foarte mari, în detrimentul agenților economici care au rezultate financiare foarte mici. „De exemplu: piața municipală are un profit net pentru anul 2019 de 150 mii lei, taxa de piață fiind calculată și achitată în bugetul local pentru anul 2019 în mărime de 534,4 mii lei, în timp ce taxa pentru amenajarea teritoriului a fost 8 mii lei. Dacă analizăm bine, vedem că acest raport este un argument și atunci care este logica de majorare a taxei de piață și micșorarea taxei pentru amenajarea teritoriului? Majorarea taxei de piață ar provoca pierderi acestei întreprinderi. Același lucru este și în cazul dispozitivelor publicitare, dinamica din ultimii doi ani arată că circa 30 la sută din agenții din domeniu și-au demontat dispozitivele publicitare."

În ce privește taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, ce prevede plafonări spre majorare de 7 ori față de cele aplicate în mun. Cahul, Nicolae Dandiș afirmă că majorarea acestora ar duce la închiderea acestor întreprinderi, în timp ce APL nu au capacitate să instituie propriile servicii.

„Toate cele expuse sunt o dovadă că APL-rile cunosc mult mai bine problemele locale. Reieșind din acestea, ele folosesc propriile pârghii și instrumente."

Primarul municipiului Cahul amintește că stabilirea mărimii taxelor locale este competența exclusivă a APL, iar Ministerul Finanțelor sau Parlamentul nu sunt în drept să se implice în această competență exclusiva a APL.

În ce privește argumentul că APL stabilesc taxe nejustificat de mari, Nicolae Dandiș afirmă că aceasta este unul neîntemeiat și neargumentat.

„APL aplică taxele reieșind din specificul fiecărei activități, fiecărui agent economic, contribuțiile acestora la buget și alte aspecte. Nu pot fi generalizate criteriile pe întreg teritoriul țării, fără a ține cont de alte particularități, activități rurale sau urbane, cerere și ofertă, zonă industrială sau agricolă și multe, multe alte aspecte." În acest context, edilul de Cahul a amintit că este în interesul APL să mențină relații corecte cu agenții economici, astfel încât să-i intereseze să activeze în localitate, precum și să le sporească gradul de implicare în viața societății, mai ales că la aprobarea cotelor impozitelor și taxelor locale APL organizează consultări, audieri publice și alte întruniri cu actorii societății. „Cei care au elaborat această inițiativă își dau seama că este una incorectă din punct de vedere legal, aceasta într-un fel ar egala contribuțiile atât pentru agenți economici mari cât și pentru cei mici și mijlocii., ceia ce este o inechitate, mai ales că cotele taxelor trebuie să fie un instrument de regularizare a mediului de afaceri, de a stimula sau tempera unele sectoare."

Nicolae Dandiș scoate în evidență faptul că taxele locale sunt folosite de APL ca un instrument pentru a atinge niște scopuri economice concrete pentru dezvoltarea localității, dar nu numai, un instrument de construire și a unor relații sociale, de încredere și colaborare.

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă