Nume
Parola
Vizualizări: 261
Remunerarea și garanțiile sociale în condițiile declarării stării de urgență!
27 Martie 2020 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a expediat o Adresare Prim-ministrului Republicii Moldova, Ministrului Sănătății și Cancelariei de Stat în legătură cu îngrijorările și incertitudinea ce au apărut în cadrul APL odată cu suspendarea procesului educațional din instituțiile publice și private, de educație timpurie, instituțiile de învățământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învățământ special pe întreg teritoriul țării din data de 11 martie 2020, în conformitate cu Hotărârea nr6/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și ulterior declararea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, din 17 martie 2020.

CALM a expediat Adresarea ca urmare a constatării faptului că în aceste vremuri de grea încercare pentru statul nostru, a apărut o anumită incertitudine și confuzie privind modul de remunerare a personalului primăriilor si a angajaților din domeniul educației primare. In acest sens, autoritățile centrale nu au emis acte și dispoziții în ceea ce privește garanțiile sociale ce sunt acordate angajaților pe durata stării de urgență, iar APL nu cunosc modul în care trebuie să acționeze, astfel încât angajații din cadrul primăriilor și instituțiilor din subordine (educație timpurie, cultură etc) să nu rămână fără mijloace de existență care, din prevederile legislației muncii sunt aplicabile situației actuale și în ce cuantum de remunerație pot beneficia angajații respectivi.

Reieșind din situația creată și în contextul celor menționate mai sus, din numele APL, CALM solicită Guvernului răspuns la mai multe întrebări extrem de actuale:

1. Care este regimul de lucru al APL I și APL II în situație de urgență și cine îl stabilește;

2. Care sunt garanțiile sociale de care beneficiază angajații din cadrul APL/primarilor și care este cuantumul salariului de care ei urmează să beneficieze în situația de pandemie și stare de urgență;

3. Care sunt garanțiile salariale pentru angajații instituțiilor educaționale preșcolare/timpurie publice subordonate, prevăzute în cazul stării de urgență: care este modul de remunerare a muncii/de plată a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă/de acordare a altor garanții sociale;

4. Care sunt garanțiile salariale pentru angajații instituțiilor culturale din subordinea APL I și II, precum și cuantumul remunerației de care pot beneficia;

5. Care sunt alte opțiuni pentru APL I și APL II în vederea asigurării garanțiilor sociale menționate mai sus.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă