Nume
Parola
Vizualizări: 329
Au fost finalizate Sesiunile de informare online organizate pentru reprezentanții din Regiunea Centru care vor să aplice la Apelul competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
26 August 2020 — A fost finalizat procesul de sesuni online organizate de ADR Centru pentru reprezentanții instituțiilor publice și alte entități de drept public, precum și entități de drept privat (agenți economici) și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din Regiunea Centru. Astfel, în prima parte a zilei, în sesiune online s-au întrunit reprezentanții raioanelor Telenești și Orhei, iar în după-amiaza zilei s-au conectat reprezentanții din raioanele Criuleni, Dubăsari și Anenii Noi.

Participanții la instruire au fost familiarizați cu modul de aplicare la Apelul competitiv de selectare a proiectelor cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), condițiile de eligibilitate, perioada de depunere a notelor conceptuale etc.

Amintim că sesiunile de informare online au fost inițiate de ADR Centru, cu scopul informării participanților despre specificul acestui Apel competitiv, condițiile de eligibilitate, domeniile de finanțare și perioada depunerii dosarelor. Tot aici, a fost discutată menirea Apelului competitiv de selectare a proiectelor, care vine să încurajeze inițiativele ce contribuie la implementarea politicii de dezvoltare regională și prevede realizarea a trei priorități: competitivitate economică, dezvoltare urbană și infrastructură regională.

În debutul sesiunilor, Viorel Jardan, Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, a vorbit celor prezenți online despre importanța conjugării eforturilor pentru a reuși depunerea unor note conceptuale calitative, fapt pentru care specialiștii Agenției sunt dispuși să ofere consultanță individuală solicitanților din Regiune. De asemenea, directorul ADR Centru, a solicitat potențialilor aplicanți să se concentreze și să studieze atent cerințele de aplicare pentru a îndeplini toate criteriile de eligibilitate.

În cadrul ședințelor, echipa ADR Centru a familiarizat participanții cu noile reguli de aplicare a propunerilor de proiecte în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din FNDR. Tot aici, au fost subliniate responsabilitățile și rolurile fiecărui actor implicat în procesul de implementare a proiectelor. De, asemenea, participanții au fost încurajați să formuleze toate neclaritățile pentru ca împreună cu reprezentanii ADR Centru și MADRM să găsescă răspuns la toate impreciziile apărute pe parcursul procesului de completare a Notelor conceptuale.

NOTĂ!!! Concursul se desfășoară în perioada 10 august 2020 - 21 mai 2021, în mai multe etape. Până în data de 24 septembrie 2020, ora 16.00, autoritățile publice locale de nivelurile I și II, instituțiile publice și alte entități de drept public, precum și entitățile de drept privat (agenți economici) și organizațiile neguvernamentale din Regiunea de Dezvoltare Centru sunt încurajați să depună notele conceptuale de proiect la sediul ADR Centru (orașul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33). După expirarea celor 45 de zile din data lasării oficiale a Apelului, cererile complete de finanțare vor fi depuse în termen de 120 de zile calendaristice de la data publicării oficiale a listelor Notelor Conceptuale selectate de către comisia creată pe lângă ADR Centru. Valoarea minimă a proiectelor eligibile este de 5 milioane de lei, iar valoarea maximă - până la 50 milioane de lei. Bugetul total estimat pentru realizarea proiectelor constituie circa 660 milioane de lei.

Pentru mai multe detalii despre procedura de completare și depunere a documentelor, vă recomandăm să luați legătura cu specialiștii ADR Centru din cadrul Secției management integrat al proiectelor (tel. (268) 2 66 71) și cu specialiștii din cadrul Secției planificare și cooperare regională (tel. (268) 2 65 60), sau să ne trimiteți un email la adresa oficiu.adrc@gmail.com.