Nume
Parola
Vizualizări: 200
Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a adoptat rapoartele privind dezvoltarea interacțiunilor urban-rurale, dar și statutul orașelor-capitale!
18 Septembrie 2020 — La 15 septembrie, în cadrul unei întruniri online, Comitetul de guvernanță al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei a adoptat un raport privind dezvoltarea interacțiunilor urban-rurale. În documentul întocmit de coraportorii Wilma Delissen Van Tongerlo (Olanda) și Matija Kovac (Serbia) se atestă faptul că discrepanța crescândă între zonele urbane și cele rurale reprezintă o provocare majoră pentru autoritățile locale și regionale în ceea ce privește dezvoltarea și resursele financiare.

„Sunt convinsă că pentru a răspunde acestor provocări este necesară o cooperare puternică între nivelurile național, regional și local”, a declarat Wilma Delissen Van Tongerlo în timpul prezentării raportului.

Potrivit raportorilor, interacțiunea dintre diferitele niveluri de guvernare trebuie să fie ghidată de principiul subsidiarității, în cadrul unei cooperări strânse dintre nivelurile național, subnațional și local, dar și consolidând capacitățile la nivel local. De asemenea, în raport sunt identificate punctele tari și punctele slabe ale zonelor urbane și rurale, iar autoritățile sunt încurajate să ia în considerare aceste caracteristici. Acest lucru necesită înțelegerea reciprocă a realităților total diferite, luând în considerare specificul fiecărui domeniu și tratamentul egal în procesul de elaborare a politicilor.

Totodată, proiectul de recomandare propune formalizarea acestei interacțiuni, la nivel național, prin stimulente pentru cooperare. Dezvoltarea transportului public, reducerea decalajului digital și accesul egal la serviciile publice esențiale sunt domeniile în care interconectarea și interacțiunea dintre zonele urbane și rurale sunt esențiale.

„Pandemia COVID-19 a accelerat foarte mult procesul de interconectare și proximitate virtuală. De asemenea, a schimbat definiția mobilității. Trebuie să fim atenți la aceste evoluții „, a subliniat Delissen Van Tongerlo. „Decalajul dintre zonele urbane și cele rurale trebuie eliminat și trebuie depuse toate eforturile pentru a transforma diviziunea urban-rurală în cooperare urban-rurală”, a conchis ea. Proiectul de recomandare și rezoluție va fi prezentat spre adoptare la viitoarea sesiune a Congresului.

Raportul privind „Statutul orașelor-capitale” a fost adoptat de Congres

În aceeași zi, Comitetul de guvernanță al Congresului a adoptat raportul privind „Statutul orașelor-capitale”.

„Capitalele sunt adesea centre demografice, culturale, economice și politice ale țărilor. Aceste particularități pot avea consecințe atât pozitive, cât și negative pentru autonomia lor”, a declarat raportorul Amelie Tarschys-Ingre (Suedia,).

Proiectul de recomandare, aprobat de Comitet, subliniază necesitatea de a lua în considerare nevoile specifice ale capitalelor într-un cadru care să fie nu doar flexibil, dar și care să garanteze autonomia acestora. „În loc de o abordare rigidă pentru a impune un fel de statut special tuturor capitalelor, statele ar trebui să aibă o anumită marjă de apreciere pentru a ține seama de condițiile specifice fiecărei țări”, a subliniat raportorul.

Proiectul de recomandare solicită garanții procedurale pentru a asigura autonomia orașelor-capitale și pentru a reduce riscul de interferență de la alte niveluri de autoritate. Măsurile recomandate se referă la cadrul juridic al administrației capitalei, o împărțire clară a atribuțiilor între sectoare și resurse suficiente pentru a le pune în aplicare. În plus, dacă ar fi conceput un statut special, acesta ar trebui elaborat în conformitate cu principiile stabilite în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

„Garanțiile procedurale ar trebui, de asemenea, să fie acordate pentru cooperarea între diferite niveluri de guvernare, care ar putea fi formalizate atât pe orizontală, cu municipalitățile învecinate, cât și pe verticală, cu niveluri mai mari de guvernare”, a explicat doamna Tarschys-Indre. „În plus, ar trebui dezvoltate mecanisme pentru a crește gradul de participare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor la nivel local”, a conchis ea.

Acest proiect de recomandare este în conformitate cu mai multe recomandări adoptate anterior de Congres privind gestionarea orașelor-capitale, statutul acestora și implicarea cetățenilor în viața publică de la nivel local. Acesta va fi supus spre adoptare la o viitoare sesiune a Congresului.

Mai multă informație găsiți aici: https://www.coe.int/en/web/congress/-/guaranteeing-the-autonomy-of-capital-cities-through-a-flexible-status?fbclid=IwAR0bhyDzmBU3-dErTuOFtKSx4_ljDTMmj_2tKJCd6-QPuvfgznzF40a_m-I

https://www.coe.int/en/web/congress/-/transforming-urban-rural-divide-into-territorial-co-operation?fbclid=IwAR1hEoHpwKfdB9KjE3-9vALX-zoK7Svu3uK_ak56k_wGibVMD11va6t1Y9Q

Serviciul de Comunicare al CALM

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă