Nume
Parola
Vizualizări: 1107
Crearea Euroregiunii “Nistru”
Chişinău, 25 Februarie 2009 — Stabilirea relaţiilor transfrontaliere de parteneriat, cu scopul de a crea condiţii favorabile pentru consolidarea cooperării sociale, economice, culturale şi dezvoltarea zonei prin atragerea fondurilor europene reprezintă scopul creării Euroregiunii “Nistru”. Iniţiativa a fost discutată la data de 24 februarie curent, la Soroca, în cadrul întrevederii dlui Radu Căruţă, Viceministrul Administraţiei Publice Locale, dlui Serghei Pirojkov, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Ucraina în Republica Moldova, reprezentanţilor misiunii diplomatice a Ungariei în Republica Moldova cu conducerea autorităţilor administraţiei publice locale din Moldova şi Ucraina. Unul dintre avantajele creării Euroregiunii “Nistru” presupune motivareaautorităţilor publice locale de pe ambele maluri ale Nistrului să participe la atragerea fondurilor suplimentare, puse la dispoziţie de Comisia Europeană prin trei instrumente de finanţare precum: Programul Operaţional trilateral România-Ucraina-Moldova, cu un buget de 126 mil.euro, Programul Bazinului Mării Negre, pentru perioada 2007-2013 (18 mil.euro) şi Programul de Cooperare Transfrontalieră pentru Sud-Estul Europei, cu un buget pentru Moldova şi Ucraina de 2 mil.euro. Euroregiunile reprezintă forme şi mecanisme de cooperare transfrontalieră, facilitînd integrarea europeană a ţărilor care fac parte din astfel de structuri, aspect de importanţă pentru Republica Moldova şi Ucraina. Bazele cooperării transfrontaliere în Moldova au fost puse începând cu anul 1998, prin crearea Euroregiunilor “Prutul de Nord”, “Siret-Prut-Nistru” şi “Dunărea de Jos”, reprezentanţii cărora au vorbit, în cadrul întrevederii, despre formele reuşite şi practicile de succes pe care le-au înregistrat. Din componenţa Euroregiunii "Nistru" urmează să facă parte raioanele Floreşti, Donduşeni, Şoldaneşti, Soroca, Camenca din Republica Moldova şi regiunea Viniţa din Republica Ucraina. Dl Radu Căruţă, a menţionat în cadrul evenimentului, că în ultimii ani, între localităţile de frontieră ale ambelor ţări sunt stabilite relaţii de colaborare în mai multe domenii, dar Euroregiunea “Nistru” va permite de a crea o structură flexibilă de management comun, care ar contribui la dezvoltarea comerţului transfrontalier, promovarea turismului, consolidarea cooperării culturale, sociale, de mediu şi altele. Iniţiativa de creare a celei de a patra euroregiune, care ar include localităţi din nordul ţării şi din Ucraina a fost susţinută de dl Serghei Pirojkov, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Ucraina în Republica Moldova. Dl Pirojkov a subliniat că procesul se înscrie în Strategia Uniunii Europene "Dimensiunea estică a Politicii Europene de Vecinătate”. De asemenea, Ambasadorul Ucrainei a menţionat că fortificarea relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice locale, de pe ambele maluri ale Nistrului, va reprezenta un element important în perspectiva soluţionării conflictului transnistrean. Proiectul a fost susţinut şi de conducerea raioanelor care vor intra în componenţa euroregiunii, de reprezentanţii Delegaţiei Comisiei Europene, de reprezentanţii Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA). În cadrul evenimentului părţile au convenit asupra creării grupului de lucru care urmează să identifice căile cele mai eficiente de pregătire a documentanţiei de înregistrare a Euroregiunii “Nistru”, iar umătoarea şedinţă, care se va desfăşura în Ucraina, în decurs de o lună, va fi una constitutivă pentru această euroregiune. Direcţia relaţii internaţionale, MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE