Nume
Parola
Vizualizări: 2867
Raportul LADOM privind Monitorizarea Procesului Electoral. Alegeri Parlamentare 2009
Chișinău, 25 Februarie 2009 — SUMAR EXECUTIV Activitatea LADOM de observarea a alegerilor a arătat că, în linii mari, campania electorală s-a desfăşurat în limitele normelor legale, însă încălcările înregistrate sugerează că aceasta nu se încadrează în practicile internaţionale ale unui proces electoral competitiv. Perioada de monitorizare, cuprinsă între 28 ianuarie şi 24 februarie, a fost marcată de acţiuni violente de zădărnicire ale întâlnirilor electorale, înregistrate în cîteva sate ale raionului Orhei, intimidări din partea poliţiei a observatorului LADOM în timpul investigării acestor cazuri, presiuni asupra cetăţenilor de a-i determina să participe la întîlniri electorale cu reprezentanţi ai Partidului Comuniştilor (PCRM), tentative de compromitere ale acţiunilor legitime din partea societăţii civile şi utilizare abuzivă a resurselor administrative. Administrarea alegerilor s-a desfăşurat pînă în prezent conform prevederilor şi termenelor stipulate în Codul electoral. Înregistrarea candidaţilor electorali s-a desfăşurat cu respectarea normelor şi fără probleme. Pentru a evita votul multiplu, Comisia Electorală Centrală (CEC) a introdus ştampilă specială pentru a fi aplicată în actele de identitate ale alegătorilor. CEC a aprobat Regulamentul de reflectare a campaniei în mass-media, creînd condiţii mai liberale în comparaţie cu scrutinele anterioare, totodată legalitatea unor prevederi a fost contestată de concurenţi electorali. Compilarea şi verificarea listelor de alegători se află încă în proces de desfăşurare. Observările arată însă că, în lipsa unor reglementări clare, autorităţile locale se confruntă cu probleme ce ţin de modul de includere în listele electorale şi radiere din listele de bază a alegătorilor care doresc să participe la votare într-o altă localitate, decât cea de reşedinţă. Problema participării la vot a cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotare a provocat dezbateri active şi controversate în societate, în perioada monitorizată. Adaugă relevanţă faptul că cifra alegătorilor moldoveni aflaţi peste hotare reprezintă estimativ pînă la 20% din totalul alegătorilor. Modul în care această problemă a fost pînă acum abordată, nu a oferit soluţii reale, ci a agravat şi mai mult situaţia existentă. Climatul electoral general a fost afectat, în perioada monitorizată, de acţiuni de intimidare şi aplicarea violenţei, de blocarea conturilor Primăriei Chişinău şi utilizarea resurselor administrative, de limbajul ostil şi etichetările calomnioase lansate între concurenţii electorali. LADOM va continua monitorizarea campaniei electorale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Alte rapoarte privind perioada electorală şi post electorală urmează a fi publicate. Un alt raport special, reflectând ziua alegerilor va fi făcut public în scurt timp după desfăşurarea scrutinului.

Autor: Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă