Nume
Parola
Vizualizări: 412
Tatiana Badan: „Am înregistrat anumite rezultate datorită forței interioare și susținerii de care beneficiez din partea oamenilor care mă înconjoară!”
17 Noiembrie 2021 — Tatiana Badan este primară la al cincilea mandat în satul Selemet, raionul Cimişlia, cu obţinerea de fiecare dată a peste 90% din voturile locuitorilor. Din 2010 este președintă a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Povestea satului Selemet din „ţinutul” Cimişliei este impresionantă şi întăreşte convingerea că „veşnicia s-a născut la sat”. Selemet reprezintă vatra a circa 2000 de familii care din moşi strămoşi preţuiesc şi ţin la valorile şi tradiţiile conservate cu autenticitate şi multă dăruire. Satul este situat la 62 km de Chișinău și este traversat de drumul național care leagă Chișinăul cu Cimișlia și Comratul cu Căușeniul. Numărul total al populației este de 4174 persoane, dintre care 2244 – femei (53,7 %) și 1930 bărbați (46,3%).

Localitatea are un imens potențial turistic: păduri de 1078 ha, circa 400 de case vechi reprezentative, 2 familii deja au deschis pensiuni agroturistice cu concept tradițional. Prin Selemet trece Valul lui Traian, sunt multe alte vestigii istorice și locații turistice naturale care servesc drept bază pentru trasee turistice atractive, aducătoare de turiști și faimă a localităților din regiune.

Festivalul „iProsop”- Podoabele Sudului are ca obiectiv promovarea prosopului țesut manual și readucerea în actualitate a imaginii autentice, originale a motivelor ornamentale care provin din inventarul artei tradiționale din zona de sud a țării. Prin prisma unui element cotidian – prosopul, evenimentul pune în evidență un simbol al patrimoniului cultural național. Tradițional, evenimentul se desfășoară o dată la doi ani și are loc la sfârșitul lunii mai sau în prima duminică din luna iunie, deseori coincide cu sărbătoarea religioasă de Duminica Mare. Evenimentul se regăsește în calendarul evenimentelor naționale și a reușit să câștige recunoașterea publicului larg adunând peste 5000 de vizitatori.

Localitatea Selemet se distinge prin activismul de organizare a evenimentelor culturale și prin păstrarea tradițiilor, a datinii de Ziua Diasporei, Hramul Satului, Crăciunul, Sărbătorile de Paște etc.

Imaginea localității Selemet este promovată și prin comerț. De mai bine de o sută de ani, oamenii din Selemet, dar și a a localităților din preajmă, inclusiv cele transfrontaliere, se întâlnesc în fiecare duminică în cadrul târgului/Pieței Agroalimentare Regionale pentru achiziționarea și comercializarea produselor expuse în cadrul pieței. Comerțul și circulația atât a bunurilor, cât și a persoanelor este încurajat de trenurile ce trec prin localitate și conectează mai multe localități din nordul și sudul țării.

În localitate activează formații folclorice și de dans „Mărunțica”, „Cununița”, „Sânzâenele” și, nu în ultimul rând, ansamblul de fluieriști, care transmite tezaurul cultural a datinii moldovenești generațiilor tinere.

Altă formă a capitalului uman dezvoltat în această regiune este producerea medicamentelor tradiționale și unguentelor pe bază de ierburi. Unele familii practică această activitate mai mult de zeci de ani, fiind cunoscuți pentru aceasta și peste hotarele țării. E important de menționat și faptul că 36 de apicultori s-au unit sub umbrela unei Asociaţii Obşteşti „ApiFloraSelemet” cu scopul de dezvolta sectorul apicol în teritoriu.

În vederea valorificării eficiente a potențialului turistic, drumul vechi moldovenesc devine „Traseul Valul lui Traian” – rută comercială şi cale de comunicare cu vechiul hotar ce ne amintește de trecut, dar ne creează oportunități pentru prezent şi viitor prin o armonizare a segmentelor turistice regionale, inclusiv locale, cu tentă economică şi stabilire de parteneriate durabile. Una din modalitățile de valorificare a patrimoniului istoric sunt evenimente culturale, înscenările evenimentelor ce au avut loc în trecutul îndepărtat. Împreună cu celelalte destinații, inclusiv din România și Ucraina, se organizează evenimente și festivaluri de promovare a patrimoniului istoric și cultural, cum este festivalul iProsop și altele.

În Selemet există un spectru larg de monumente naturale şi istorice de importanță locală, care sunt valorificate, printre acestea se numără unicul bust din Republica Moldova a regelui geto-dac Burebista, monumente postbelice şi interbelice nominative după I-ul și al II-lea război mondial, Muzeul localității cu peste 8 mii exponate muzeale, biserica veche, Beciul Popii, formaţiuni geologice, etc., atrag tot mai mulți turiști și contribuie la creșterea interesului pentru a Descoperi Moldova.

Toate aceste rezultate înregistrate în Selemet nu ar fi fost posibile fără implicarea primarei Tatiana Badan, președintă a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). În perioada 2015- 2020, Tatiana Badan a fost președintele Delegației Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Este Președintele Rețelei Asociației Autorităților Locale din Sud-Estul Europei NALAS. Este membră a delegației Republicii Moldova la Comitetul Regiunilor CORLEAP (Conferința permanentă pentru Parteneriatul Estic). Este deținătoare a „Ordinului Republicii” în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru contribuţie substanţială la afirmarea intereselor şi promovarea imaginii Republicii Moldova în lume, pentru succese profesionale remarcabile, pentru iniţiativă civică şi participare activă în avansarea reformelor, cu prilejul aniversării a XXX – a de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova. Astfel, după 30 de ani de activitate în APL, după trei decenii de promovare a democrației locale și intereselor APL, Tatianei Badan îi sunt recunoscute meritele, eforturile, grijile și dedicația atât pentru localitatea sa, cât și pentru toate celelalte comunități din Republica Moldova. Este deținătoare a medaliei „Pentru distincție în muncă”, a ordinului de stat „Gloria Muncii”, a distincţiei „Omul Anului” (2009 şi 2020). Niciodată însă nu-și atribuie aceste merite, spune că a avut noroc de echipele cu care lucrează, atât la primărie, cât și în cadrul CALM.

Timp de 18 ani, în calitate de primar, Tatiana Badan asigură creșterea calității vieții locuitorilor satului Selemet, dedicându-se cu profesionalism pentru localitatea de baştină. Satul Selemet din raionul Cimișlia îi este ca un copil, unul în care se strâng oameni de toate vârstele, cu diverse bucurii sau probleme. Și pe toți încearcă să-i ajute, chiar și cu prețul insomniilor, a unor regrete sau remușcări atunci când nu găsește o soluție, cu lipsa permanentă de acasă, cu simțul vinovăției față de copii și soț. Nu poate însă să fie altfel, pentru că îi pasă de localitate, de oamenii de acasă, de viața acestora.

După aproape două decenii de administrare, satul Selemet se bucură de realizări frumoase. În această perioadă au fost acumulate multiple experienţe în realizarea mai multor obiective, au fost realizate proiecte sociale și economice cu susţinerea partenerilor de dezvoltare, inclusiv a băştinaşilor – migranţi. Un alt obiectiv al Tatianei Badan este promovarea pe piața internă şi externă a brandului #DeSelemet şi #iProsop, măsură ce va avea ca efect dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local și crearea noilor locuri de muncă. Totodată, se dorește promovarea imaginii localității ca una deschisă pentru mediul de afaceri.

Vom menționa doar câteva dintre cele mai importante realizări ale primarei Tatiana Badan:

– Implementarea proiectul economic „Construcţia unei Piețe Agroalimentare Regionale”, cu crearea condițiilor favorabile pentru vânzare-cumpărare, unde producătorii locali își pot realiza produsele sub marca comercială #DeSelemet, înregistrată la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;

– Deschiderea grădiniţei de copii „Luminița” după 10 ani de stagnare și dotarea acesteia cu echipament;

– Deschiderea Centrul Social pentru copii cu dizabilități și copii din familii social vulnerabile;

– Construcția a 600 m de gard la Cimitirul Vechi;

– Conectarea localității la rețelele de gaze naturale în proporție de 65 %;

– Instalarea a 7 turnuri de apă, aprovizionarea locuitorilor cu apă potabilă (85 %);

– Reabilitarea drumurilor locale;

– Asigurarea iluminării stradale în proporție de 40 %;

– Crearea unei cantine sociale;

– Crearea unei spălătorii socială cu sistem de canalizare și a unui duș social;

– 9 proiecte în cadrul gimnaziului din localitate, dintre care: reparația capitală a sălii de sport, a acoperișului, construcția de blocuri sanitare, schimbarea geamurilor, dotarea cu echipament, etc.

– Construcția unui Cabinet Stomatologic în localitate;

– Renovarea Școlii de Muzică din localitate;

– Susținerea, inclusiv financiară a Echipei de fotbal „Spartanii-Selemet”;

– Tabăra de Vară pentru copiii din DIASPORĂ;

– Organizarea Festivalului iProsop și promovarea produselor locale cu brandul #DeSelemet;

– Deschiderea unui mini-hotel și a unei săli de forță;

– Reparația Căminul Cultural;

– Deschiderea unei Săli multifuncționale „Norge – Moldova”;

– Acordarea de ajutor umanitar permanent pentru oamenii cu venituri mici și pentru persoanele cu dizabilități din localitate;

– Crearea Serviciului de Pompieri Voluntari Selemet etc.

Tatiana Badan spune că este conștientă de gradul de responsabilitate pe care și l-a asumat. „Încerc să aduc un suflu nou în viaţa locuitorilor, reuşind în acest fel să stimulez capacitatea de adaptare a cetăţenilor la noile schimbări. Consider importantă implicarea cetățenilor în tot ce înseamnă acţiuni organizate de autorităţile locale. Sunt mulţumită că am reuşit să dezvoltăm simţul răspunderii, al toleranței și empatiei, să trezim setea şi nevoia de mai bine, mai frumos. Voi depune eforturi și de acum încolo pentru creşterea calităţii vieţii oamenilor noștri. Am înregistrat anumite rezultate datorită forței interioare și susținerii de care beneficiez din partea gospodarilor localităţii, a oamenilor harnici şi înțelepți de care sunt înconjurată şi care îmi alimentează dorința de a face cât mai mult pentru cetățenii din Selemet.”

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă