Nume
Parola
Vizualizări: 950
Maria Prisacari: Colaborarea ADR Nord cu mediul științific constituie un obiectiv pe care vrem să îl valorificăm în continuare
Bălți, 20 Mai 2022 — Cercetarea, inovarea și transferul tehnologic sunt măsuri prioritare în țara noastră, reflectate atât în documentele strategice naționale, cât și în Programul Regional Operațional Regional Nord pentru perioada 2022-2024. Deocamdată, acest sector este puțin investigat în nordul țării și e caracterizat printr-un un grad scăzut al investițiilor. Este una dintre concluziile formulate de către directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Maria Prisacari, în cadrul Conferinței naționale cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, ediția a VI-a, care și-a desfășurat lucrările în perioada 19-20 mai 2020, în format online.

În mesajul său de la inaugurarea lucrărilor conferinței, șefa ADR Nord a menționat că în Regiunea de Dezvoltare Nord, ca urmare a bunei colaborării dintre ADR Nord, Secția Nord a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) și mediul științific în general, au fost efectuate mai multe cercetări în domeniul inovării și transferului tehnologic, precum și în domeniile prioritare ale dezvoltării regionale.

„Consolidarea infrastructurii regionale de cercetare, inovare și transfer tehnologic va impulsiona și accelera dezvoltarea regiunii, va crea premise pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea afacerilor în regiune. În acest context, un rol important îl vor avea Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord și viitoarea Strategie de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord, elaborarea căreia o vom iniția în acest an”, a specificat directorul ADR Nord.

Potrivit Mariei Prisacari, parteneriatul ADR Nord cu mediul științific este unul de durată și de mare perspectivă. „Colaborarea cu mediul științific, pe care am inițiat-o în anul 2010, după lansarea ADR Nord, constituie un obiectiv pe care vrem să îl valorificăm în continuare, în beneficiul Regiunii de Dezvoltare Nord”, a relevat șefa ADR Nord.

Cooperarea de până acum dintre ADR Nord și mediul științific din Regiunea de Dezvoltare Nord este marcată de organizarea mai multor conferințe regionale și internaționale, mese rotunde, simpozioane, forumuri de ghidare în carieră și vizite de studiu. De asemenea, ADR Nord a colaborat cu mediul academic din regiune și la organizarea mai multor ediții ale Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord și Ziua Europei la Bălți. Totodată, mediul academic din nordul țării a sprijinit ADR Nord în procesul de elaborare a unor studii și cercetări, iar zeci de studenți au promovat practica în cadrul unor proiecte implementate de ADR Nord și partenerii săi.

Organizată de Secția Nord a AȘM în colaborare cu Zona Economică Liberă „Bălți”, ADR Nord, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Institutul de Cercetări pentru culturile de câmp „Selecția” și S.A. „Moldagrotehnica”, conferința a reunit oameni de știință, profesori universitari, autorități publice locale, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ai instituțiilor și ai companiilor din regiune.

www.adrnord.md