Nume
Parola
Vizualizări: 636
FESTIVALUL PEȘTELUI//REZINA – învațăm să protejăm resursele de apă și mediu!
3 Iulie 2022 — ADR Centru a desfășurat o activitate de conștientizare a utilizării raționale a resurselor de apă și protecției mediului la Rezina în cadrul Festivalului Peștelui chiar pe malul Nistrului desfășurat sîmbătă, 02 iulie curent.
Echipa de implementare a proiectului a sensibilizat locuitorii orașului Rezina, și oaspeții acestuia, cu privire la conștientizare utilizării raționale a resurselor de apă și protecției mediului în cadrul celei de-a II-a etape a campaniei de constientizare a proiectului moldo-slovac „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din orașul Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare"!
Această ativitate s-a desfășurat pe malul rîului Nistru, în cadrul primei ediții a Festivalului Peștelui organizat de Primăria Rezina și partenerii acesteia.
Împreună cu locuitorii orașului și vizitatorii festivalului a fost desfășurat un concurs cu întrebări ce țin de protecția mediului și a surselor de apă, utilizarea rațională a resurselor naturale, dar și conștientizarea beneficiilor/daunelor aduse mediului prin activitatea fiecăruia dintre noi.
Participanții au primit un șir de materiale informative și de identitate vizuală, elaborate în cadrul Campaniei de conștientizare în domeniul utilizării raționale a resurselor de apă și protecției mediului a proiectului moldo-slovac : „Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din orașul Rezina: asigurarea accesului la sistemul de canalizare".
Proiectul este realizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Senec-Pezinok, Slovacia, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru și Primăria orașului Rezina.
Activitățile proiectului sunt susținute financiar de ODA Slovacă - Slovak Aid și cofinanțate de Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok.
Obiectivul general al proiectului moldo-slovac implementat în present în Rezina urmărește îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din oraș prin asigurarea accesului la sistemul de canalizare.
În același timp obiectivulele specific prevăd construcția și renovarea infrastructurii sustenabile în domeniul apei și managementului apelor, precum și creșterea ratei de acoperire cu servicii de canalizare cu 7,4%, reprezentând 225 de gospodării (circa 870 persoane şi 2 unităţi comerciale).
După finalizarea tuturor lucrărilor planificate vom avea 3390 m de rețea de canalizare construită în cartierul locativ individual Rezina Vest și conștientizarea sporită a populației în domeniul utilizării raționale a resurselor de apă și protecției mediului.
Perioada de implementare a proiectului este octombrie 2021 - martie 2023, iar valoarea totală a activităților planificate se ridică la suma de 218 020 EUR.