Nume
Parola
Vizualizări: 550
Germania va asista ADR Centru în sprijinirea Regiunii Centru în contextul situației de criză
7 Iulie 2022 — ADR Centru va implementa un proiect soft de sprijin ca răspuns la situația de criză de care vor beneficia circa 200 refugiați, 50 autorități locale, 10 ONG-uri, 40 membrii ai Consiliului Regional de Dezvoltare (CRD) și locuitorii comunităților din regiune.

În acest context, marți, 5 iulie, directorul ADR Centru, Pavel TROFIN, și managerul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", Petru VEVERIȚA, au fost semnat un acord care prevede sprijinul Guvernului Germaniei în realizarea acestui proiect.

Obiectivul general al suportului este de a spori capacitățile regiunii de dezvoltare Centru, respectiv ale CRD și ale ADR, în a planifica, adapta la realitate și coordona acțiuni în caz de situații de criză și urgențe în teritoriu, de a acorda asistență imediată celor afectați de criză, precum și de a planifica prevenirea și reducerea impactului crizelor asupra comunităților, prin prisma dezvoltării regionale.

Prin implementarea activităților planificate, se mizează pe îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a maxim 6 centre de plasament din RDC; îmbunătățirea capacității de pregătire ale APL-urilor pentru reacția la situații de risc, precum și consolidarea coeziunii sociale între refugiați și membrii comunităților gazdă.

Printre activitățile importante planificate se numără: Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a maxim 6 centre de plasament din RDC prin procurarea echipamentului tehnic necesar pentru dotarea centrelor de plasament din regiune, elaborarea unui Ghid de comunicare privind situațiile de criză destinat instituțiillor publice, Cursuri de acordare a primului ajutor și pregătire în caz de dezastre și gestionare a situațiilor cu risc crescut, și sprijinirea incluziunii sociale a refugiaților și a comunităților gazdă.

Proiectul de susținere a Regiunii de Dezvoltare Centru ca răspuns la situația de criză este finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL). Proiectul MSPL este finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.