Nume
Parola
Vizualizări: 964
Bugetare transparentă și incluzivă în APL, cu sprijinul USAID
Chișinău, 8 Septembrie 2023 — Astăzi, la Chișinău, a avut loc seminarul "Elaborarea proiectelor de buget pentru anul 2024", destinat autorităților publice locale (APL) din Moldova, organizat cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul Programului Comunitatea Mea. Evenimentul, desfășurat în contextul asistenței tehnice continue și vaste acordate de Programul USAID Comunitatea Mea autorităților locale din Moldova, a reunit reprezentanți ai celor 123 de primării partenere ale programului din întreaga țară. Seminarul a furnizat APL-urilor un cadru unic pentru consolidarea competențelor lor bugetare în elaborarea proiectelor de buget pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii următori, în conformitate cu cerințele legale și recomandările Ministerului Finanțelor.

În cadrul seminarului, au fost abordate teme precum particularitățile elaborării proiectelor de buget local pentru anul 2024, cadrul legal și detalii relevante pentru elaborarea proiectului deciziei bugetare anuale, precum și planificarea bugetară transparentă și incluzivă. Fiind un promotor al egalității de gen și incluziunii sociale, programul încurajează partenerii să integreze în procesul său de bugetare cele mai bune practici din acest domeniu. De asemenea, programul subliniază importanța implicării cetățenilor pe tot parcursul procesului bugetar, pentru a asigura că bugetele locale răspund nevoilor diverselor categorii de populație. Drept rezultat, prezentările și discuțiile din cadrul seminarului au oferit APL-urilor cunoștințele și expertiza necesare pentru a elabora proiecte de buget solide care vor asigura alocarea eficientă a finanțelor publice și îndeplinirea nevoilor cetățenilor.

Șeful adjunct al Misiunii USAID, domnul John Riordan, la deschiderea evenimentului, a aplaudat eforturile APL-urilor din Moldova de a face informațiile bugetare mai transparente și accesibile tuturor cetățenilor și a reafirmat angajamentul USAID de a sprijini autoritățile locale în acest efort.

Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, domnul Vladimir Arachelov, care a participat la eveniment, a exprimat speranța că, datorită asistenței primite, în anul viitor primăriile vor avea „bugete fără deficit, sustenabile și transparente″ (red.).

Seminarul de astăzi marchează începutul unei serii de ateliere lansate anual de programul Comunitatea Mea în toamnă, menite să susțină APL-urile partenere în realizarea activităților prevăzute de ciclul bugetar. Aceste ateliere practice vizează atât particularitățile elaborării corecte a documentației bugetare, cât și activitățile de comunicare bugetară cu cetățenii, inclusiv asistența în organizarea audierilor publice pe buget și elaborarea materialelor informative vizuale destinate publicului larg.

Astfel, asistența tehnică oferită de USAID prin intermediul Programului Comunitatea Mea depășește cu mult simpla finanțare a proiectelor de infrastructură, având ca obiectiv principal creșterea capacităților APL-urilor din Moldova. În acest sens, seminarul de astăzi reprezintă un exemplu concret al angajamentului USAID de a sprijini APL-urile în implementarea planificării financiare responsabile, eficiente, transparente și incluzive.
---
Despre organizator: Programul Comunitatea Mea este un program de opt ani (2018-2026), finanțat de USAID și implementat de organizația internațională IREX, care are ca scop consolidarea capacitaților autorităților publice locale din Moldova pentru a gestiona mai eficient resursele si a dezvolta comunitățile in mod sustenabil. Programul se concentrează pe dezvoltarea instituțională, îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea transparenței și responsabilității, precum și pe promovarea implicării cetățenilor în procesele de luare a deciziilor la nivel local. În prezent, programul colaborează cu 123 de primării din Republica Moldova. Din 2018, programul a oferit sprijin pentru peste 90 de comunități și 1,47 milioane de cetățeni. Valoarea totală a investițiilor USAID în programul Comunitatea mea în cei 8 ani de implementare va constitui 35,5 milioane de dolari SUA.

Pentru mai multe informații despre Programul Comunitatea Mea, vizitați pagina programului pe Facebook.