Nume
Parola
Vizualizări: 944
Vizită de monitorizare la proiectul de reabilitare a drumului regional în raionul Rezina
9 Noiembrie 2023 — Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru a desfășurat o vizită de monitorizare post-implementare la proiectul "Reabilitarea și conectarea drumului local L165 la drumul național R20 și coridorul regional nr. 13 M2- R20". Scopul acestei vizite a fost evaluarea impactului proiectului asupra comunităților locale și a calității vieții locuitorilor din Mincenii de Jos și Mincenii de Sus; Horodiște și Slobozia-Horodiște; Lalova și Țîpova, pentru care, accesul către drumul național R20, a devenit mai confortabil.

Echipa de monitorizare, însoțită de reprezentantul Consiliului Raional (CR) Rezina - beneficiarul proiectului, s-au deplasat la obiectul reabilitat pentru a evalua nivelul de durabilitate al investiției și impactul acesteia.

Beneficiarul proiectului a informat despre intenția de transmitere a drumului regional în gestiunea S.A. Drumuri-Orhei și despre investițiile suportate pentru lucrările de întreținere. Aceste lucrări au inclus cosirea vegetației pe acostamente și taluzuri, aplicarea materialului antiderapant în sezonul rece, profilarea acostamentelor la necesitate, și alte măsuri pentru asigurarea bunei gestionări și întreținere a drumului.

Lucrările efectuate în cadrul proiectului regional, desfășurate între august 2017 și decembrie 2020, au inclus modernizarea a 20 de kilometri de drumuri publice și reabilitarea a 15 podețe. Aceste intervenții au facilitat accesul către localitățile izolate cu potențial turistic din raionul Rezina, inclusiv către obiectivele turistice din satul Lalova și Mănăstirea Țîpova. De asemenea, conform autorităților locale, reabilitarea drumului regional a contribuit la îmbunătățirea accesului către piețele regionale și locale, sporind eficiența activității economice și mobilitatea populației, precum și facilitând transportul de servicii și bunuri în zonă.

În cadrul vizitei de monitorizare, s-a constatat că porțiunea de drum și rigolele de scurgere a apelor pluviale sunt îngrijite, curățate și întreținute corespunzător de către instituțiile care au în gestiune acest segment. Aceasta confirmă succesul proiectului în asigurarea unei investiții durabile și a unui impact pozitiv asupra comunităților locale.

Proiectul de reabilitare a drumului regional în raionul Rezina reprezintă un exemplu pozitiv al cooperării dintre ADR Centru, beneficiari, și autoritățile locale, care a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării infrastructurii rutiere și a îmbunătățit calitatea vieții locuitorilor din zonă.