Nume
Parola
Vizualizări: 913
Apeductul magistral ce va alimenta cu apă potabilă 13 localități din raioanele Ungheni și Nisporeni este construit în proporție de 50 la sută
17 Noiembrie 2023 — Măcărești, 16 noiembrie 2023 - Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a desfășurat o vizită de monitorizare a proiectului regional privind aprovizionarea cu apă potabilă. Proiectul, intitulat „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a râului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni", are ca scop asigurarea accesului la apă potabilă pentru comunitățile din această regiune.

Reprezentanții ADR Centru au efectuat o inspectare detaliată a șantierului, unde s-au desfășurat discuții cu antreprenorul responsabil de execuția activităților din proiect. Antreprenorul a confirmat că proiectul este în grafic, iar până în prezent, s-au realizat 50% din lucrările planificate.

Proiectul cuprinde construcția unui apeduct magistral pe o lungime totală de 29,8 km, conectând râul Prut la localitățile din raioanele Nisporeni și Ungheni. De asemenea, se prevede construcția rețelelor interioare în localitățile Boldurești și Chilișoaia, pe o lungime totală de 24,3 km. În cadrul proiectului, sunt incluse și lucrări pentru construcția a 4 stații de pompare, 10 castele și 6 rezervoare de apă.

Proiectul beneficiază de finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), cu o valoare totală estimată la 63.863.942,38 MDL. Pentru anul 2023, au fost alocate fonduri în valoare de 11.278.954,24 MDL.

Menționăm că în luna septembrie, a fost inaugurat punctul de subtraversare a râului Prut între Măcărești, România și Măcărești, Republica Moldova. Această subtraversare a fost realizată în conformitate cu Acordul privind primul contract de subtraversare a Prutului, semnat de Guvernele ambelor țări la Iași, pe data de 24 ianuarie 2022. Proiectul implementat de ADR Centru în prezent, este o continuitate a activităților inaugurate anterior, astfel că după finalizarea proiectului de dezvoltare regională, magistrala nou-construită, va fi conectată la sursa de subtraversare a râului Prut.

Aceste activități reprezintă un efort asumat al autorităților centrale, regionale și locale în vederea asigurării oamenilor din această zonă cu acces îmbunătățit către o sursă de apă potabilă. Acest factor confirmă respectarea angajamentului pentru asigurarea serviciilor esențiale de calitate, fiind o premisă în creșterea nivelului de trai pentru locuitorii com.Măcărești, s.Frăsinești, s.Costuleni din raionul Ungheni și com.Boldurești, s.Chilișoaia, s.Băcșeni, com.Brătuleni, s.Cîrnești, com.ValeaTrestieni, s.Isăicani, s.Luminița, s.Selișteni și s.Odobești din raionul Nisporeni.