Nume
Parola
Vizualizări: 906
ANUNȚ: Proprietarii terenurilor afectate de lucrările de construcție a apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași, vor primi despăgubiri
17 Noiembrie 2023 — În contextul aprobării HOTĂRÂRII DE GUVERN nr.834 din 01.11.2023 (publicată în MO nr.430-432 la 16.11.2023), cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes naţional în cadrul implementării proiectului „Construcția apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași", întru demararea Procedurii de Expropriere, în temeiul art. 23 din Legea 296/2022 privind declararea utilităţii publice de interes naţional pentru lucrările de construcţie a apeductului magistral Chişinău-Străşeni-Călăraşi,

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU, instituţie publică cu sediul în or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun 33, reprezentată prin Unitatea de Implementare a Proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală":

AFIŞEAZĂ: ACTUL DE EXPROPRIERE, LISTA imobilelor ce urmează a fi expropriate și Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor pe panoul de informare la sediul instituției și pe pagina web http://www.adrcentru.md/ la data de 17 noiembrie 2023.

După publicarea actului de expropriere în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, expropriatorul(Statul RM), va înainta, proprietarilor de terenuri, în termen de 30 de zile, propunerea de expropriere.
După primirea propunerii de expropriere, proprietarii şi titularii dreptului de folosinţă sau de alte drepturi reale asupra obiectelor supuse exproprierii sunt obligaţi să ia măsurile de conservare a acestora, la fel din momentul primirii propunerii de expropriere, expropriatul, în decurs de 45 de zile, este în drept să-şi dea sau nu consimţământul pentru o compensare imediată şi echitabilă.
Plata despăgubirilor pentru bunurile imobile expropriate şi pentru drepturile expropriate se face în baza propunerii de expropriere prin compensaţie bănească. Cuantumul despăgubirilor se transferă titularilor de drepturi într-un cont special deschis pe numele expropriatului, în monedă naţională, în termen de 60 de zile de la momentul depunerii cererii cu privire la plata despăgubirilor.
Pentru facilitarea procedurii de expropriere, asigurarea unei comunicări eficiente și prevenirea impactului social al proiectului, la nivel de localități vor fi create Comisii de monitorizare a impactului social, care vor asigura participarea comunității la procesul de monitorizare a impactului, recepționare a reclamațiilor și de asistență a proprietarilor de terenuri.
Pentru asigurarea dreptului la o compensație echitabilă, contestațiile privind cuantumul despăgubirii vor fi comunicate, cu anexarea actelor justificative, către Comisia pentru soluţionarea întâmpinărilor, prin intermediul ADR Centru la adresa: MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33 et.4.
Alte reclamații, îngrijorări, întrebări, sugestii sau comentarii despre proiect și despre modul în care acesta este implementat vor fi comunicate cu anexarea actelor justificative, la sediul APL(primăriei) către Comisia de Monitorizare a Impactului Social sau către Comisia pentru soluţionarea întâmpinărilor, prin intermediul ADR Centru la adresa: MD 6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33 et.4.

Pentru alte detalii ne puteți contacta la numărul de telefon +373 268 2 64 10.