Nume
Parola
Vizualizări: 819
Planul Național de Acțiuni pentru Guvernare Deschisă include și componenta locală!
28 Noiembrie 2023 — La 24 noiembrie, în cadrul unei mese rotunde cu participarea autorităților centrale și locale, dar și reprezentanților societății civile, a fost prezentat Planul de Acțiuni pentru Guvernare Deschisă pe anii 2023-2025.

Guvernarea deschisă este o componentă esențială pentru un proces decizional participativ, incluziv și deschis la toate nivelurile. La 6 octombrie cel de-al cincilea Plan Național de Acțiuni pentru Guvernare Deschisă pentru R. Moldova 2023-2025 a fost aprobat de către Comitetul de Coordonare pentru Guvernare Deschisă, iar la 3 noiembrie acesta a fost aprobat de către Prim-Ministrul R. Moldova. Pentru prima dată, componenta locală a fost inclusă în Planul de Acțiuni și Congresul Autorităților Locale din Moldova CALM a devenit parte a Comitetului național de Coordonare pentru Guvernare Deschisă pentru a reprezenta vocea autorităților locale.

În cadrul mesei rotunde au fost prezentate principalele elemente ale Planului de acțiuni pentru guvernare deschisă, dar și angajamentele asumate la nivel central. De asemenea, la eveniment au participat și reprezentanți ai asociației administrației publice din Ucraina care au prezentat din experiența lor în cadrul Parteneriatului global pentru guvernare deschisă.

Sporirea deschiderii guvernării, atât la nivel central, cât și la nivel local, prin intermediul mai multor instrumente, inclusiv în domeniile selectate în cadrul unui proces participativ, domenii care au nevoie de mai multă transparență, mai multă participare civică, deschidere mai mare a datelor și informațiilor de interes public, accesul la informațiile de interes public, bugetele publice, achizițiile publice, consolidarea capacităților instituționale ale APC și APL -toate aceste elemente sunt unele dintre obiective Planului de Acțiuni pentru Guvernare Deschisă.

În perioada implementării acestui document, reprezentanții APL vor putea beneficia de instruiri pentru familiarizarea funcționarilor publici de la nivel local cu ceea ce înseamnă guvernare deschisă, vor afla mai multe despre instrumentele ce pot fi aplicate pentru a avea o deschidere mai mare din partea autorităților către cetățeni, dar și o colaborare mai strânsă dintre autoritățile locale și cele centrale, în interesul cetățeanului.

R. Moldova este parte a acestui parteneriat global pentru guvernare deschisă de mai bine de zece ani, angajându-se astfel să implementeze cele mai bune practici în domeniul guvernării deschise. Până acum am existat patru planuri de acțiuni. Începând cu anul viitor, reprezentanții autorităților publice locale vor putea deveni parte a Parteneriatului pentru guvernare deschisă la nivel local, ceea ce va aduce plus valoare APL, schimbul de bune practici cu colegi din alte țări va facilita luarea anumitor decizii și înțelegerea acestora de către cetățeni.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea culturii dialogului și a guvernării locale deschise și etice în R. Moldova, implementat în cadrul Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru R. Moldova 2021-2024.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă