Nume
Parola
Vizualizări: 2453
Marian Lupu: PDM are misiunea istorică de a forma şi fortifica o largă coaliţie democratică pentru gestionarea şi redresarea situaţiei în ţară
Chisinau, 31 Iulie 2009 — Preşedintele Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu, a declarat, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, că în realităţile formate în Republica Moldova este logică şi evidentă misiunea istorică a PDM de a forma şi fortifica o largă coaliţie democratică pentru gestionarea şi redresarea situaţiei în ţară. „În această electorală PDM a venit cu o componenţă reînnoită, consolidată şi pentru prima dată, din start a obţinut creditul de încredere al alegătorilor. Noi apreciem acest rezultat important ca o susţinere a eforturilor şi mesajului PDM privind necesitatea imperativă de a opri războiul politic în Republica Moldova pentru a face posibilă înrădăcinarea unei noi culturi politice în interesul societăţii şi al ţării; de a abandona retorica agresivă de dezbinare a societăţii în favoarea unui dialog veritabil, bazat pe compromisuri şi parteneriat între partidele politice parlamentare urmând Interesul Naţional”, a declarat Marian Lupu.

Preşedintele PDM a mai specificat că această abordare corespunde întrutotul aşteptărilor de pace şi conciliere civică, devenite imperative în societatea moldovenească; permite evitarea dispersării resurselor în discuţii şi conflicte sterile şi distructive; permite concentrarea eforturilor asupra soluţionării celor mai stringente probleme pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor noştri. Realizarea acestor obiective solicită abordări noi, bazate pe abandonarea ambiţiilor personale şi intereselor partiinice înguste. Pe aceste motive declar, că greşesc foarte mult cei, care percep iniţiativele noastre ca o banală încercare de a împăca formaţiunile politice radicale în schimbul unui „comision” pentru intermediere.

Cu referinţă la situaţia social-politică din Republica Moldova, Marian Lucru a menţionat că problemele noastre nu pot fi soluţionate doar de o parte a societăţii, respectiv – doar de unul sau două partide: „Noi, echipa PDM, pledăm pentru coaliţie democratică în numele dezvoltării, progresului, care şi este Interesul Naţional al Republicii Moldova. PDM nu împarte alegătorii, cetăţenii Republicii Moldova în „ai săi” şi „ceilalţi”. Noi respectăm opiniile cât a susţinătorilor noştri, atât şi ai oponenţilor. Noi considerăm, că opoziţia este parte inerentă a oricărui sistem politici, a oricărui proces politic. Guvernarea de astăzi poate deveni mâine opoziţie şi aceste evoluţii nu pot fi uitate, cu atât mai mult negate”.

Preşedintele PDM a enunţat principiile care, în viziunea PDM, urmeaza să stea la baza noii coaliţii democratice. Pentru aceasta, conform lui Marian Lupu, sînt imperative următoarele acţiuni:

A) Renunţarea la limbaj virulent şi discriminator; abţinerea de la orice declaraţii şi acţiuni de natură să tensioneze atmosfera social-politică din ţară.
B) Elaborarea unui plan anti-criză cu participarea expertilor si reprezentantilor societatii civile, ce ar contine setul de măsuri şi acţiuni în vederea diminuării impactului şi depăşirii crizei financiar-economice la nivel naţional.
C) Instituirea unei Comisii de anchetă credibilă şi depolitizată, cu participarea experţilor independenţi în domeniu, reprezetantilor societatii civile, instituţiilor internaţionale specializate pentru elucidarea adevărului despre evenimentele din 7 aprilie şi perioada imediat următoare. Instituirea unui moratoriu cu privire la acuzaţiile privind evenimentele din 7 aprilie până la finalizarea activităţii Comisiei de anchetă şi publicarea concluziilor acesteia.
D) Aplicarea corectă a prevederilor Codului Audiovizualului referitoare la activitatea tuturor posturilor Radio şi TV din Republica Moldova, dar în mod special a Companiei publice „Teleradio-Moldova”, si asigurarea reflectării imparţiale şi pluraliste a evenimentelor şi proceselor social-politice din Moldova. [Alegerea noii conduceri a Companiei “Teleradio-Moldova” şi a noii componenţe a Consiliului Coordonator al Audivizualului].
E) Reducerea imediată a implicării excesive a statului în activitatea mediului de afaceri, separarea instiuţiilor de stat cu funcţii de elaborare şi implementare a politicilor de cele cu funcţii de control.
F) Asigurarea independenţei sistemului judecătoresc prin eliminarea oricărei influenţe politice şi finalizarea reformelor în domeniu.
G) Restabilirea încrederii şi accelerarea negocierilor cu instituţiile financiare internaţionale în vederea încheierii unui nou acord de finanţare concesională cu Fondul Monetar Internaţional.
H) Eliminarea neîntârziată a obstacolelor pentru demararea negocierilor privind Acordul de Asociere dintre Moldova şi Uniunea Europeana, inclusiv prin aplicarea unui tratament nediscriminatoriu în materie de vize pentru toţi cetăţenii UE.
I) Revenirea la o politica externa echilibrata şi consecventa, dezvoltarea parteneriatului durabil cu Federaţia Rusă.
J) Asigurarea transparenţei procesului de soluţionare a diferendului transnistrean şi identificarea mecanismului viabil pentru reglementarea complexă, pe toate dimensiunile a problemei în cadrul relansării negocierilor în formatul “5+2”.
Serviciul de presă al PDM