Nume
Parola
Vizualizări: 2355
Mihai Ghimpu: ”Toţi sinistraţii vor fi asiguraţi cu case de locuit”
Chisinau, 24 Iulie 2010 — Toţi cetăţenii, care în urma inundaţiilor au rămas fără locuinţe, vor fi asiguraţi cu spaţiu locativ pînă la sfîrşitul toamnei. Declaraţia a fost făcută astăzi de Preşedintele interimar al Republici Moldova Mihai Ghimpu în cadrul întîlnirilor cu locuitorii satelor Obileni, Cotul Morii, Nemţeni şi Sărăteni, afectate de inundaţiile din vara curentă.

În cadrul întrevederilor cu sinistraţii, şeful statului i-a informat cu măsurile întreprinse de conducerea Republicii Moldova pentru a depăşi această situaţie de criză, creată în urma inundaţiilor, precum şi despre  deciziile adoptate privind asigurarea cu spaţiu locativ a persoanelor rămase fără case.

Mihai Ghimpu a menţionat că în urma şedinţei de ieri a Consiliului Suprem de Securitate a fost adoptată decizia, care recomandă Guvernului Republicii Moldova să efectueze un studiu de fezabilitate şi să elaboreze un plan naţional de preîntîmpinare a inundaţiilor pe termen lung, precum şi a minimizării consecinţelor lor asupra societăţii şi mediului.

Referindu-se la măsurile întreprinse în direcţia construcţiei caselor de locuit pentru sinistraţi, şeful statului a declarat că structurile specializate ale statului lucrează în direcţia respectivă, desfăşurînd lucrările care se impun pentru studierea terenurilor unde acestea vor fi amplasate. Mihai Ghimpu a mai menţionat că materialele de construcţii vor fi puse la dispoziţia autorităţilor moldoveneşti de România, Guvernul căreia deja a şi adoptat o decizie în acest sens.

Şeful statului a specificat că România va ajuta ţara noastră cu materiale necesare pentru construcţia şi reparaţia a circa 900 de case. „Încă un număr de case va fi construit de autorităţile Geiorgiei. După discuţia cu Mihail Saakaşvili, la Chişinău deja a sosit un grup de specialişti, care după familiarizarea la faţa locului, vor lua decizia în care localitate vor desfăşura construcţiile”, a spus Mihai Ghimpu.

Şeful statului i-a asigurat pe cetăţeni că vor fi construite sau reconstruite nu numai casele de locuit, dar şi recompensate toate pierderile materiale, suportate în urma inundaţiilor. Mihai Ghimpu a răspuns la toate întrebările adresate de locuitorii acestor patru localităţi, marea majoritate referindu-se la problemele apărute după pierderile suportate în urma inundaţiilor.

Serviciul de presă al Preşedintelui Republicii Moldova