Nume
Parola
Vizualizări: 4692
Legea privind Prevenirea şi Combaterea Discriminării este o necesitate pentru Republica Moldova
Chişinău, 4 Martie 2011 — Organizaţiile pentru drepturile omului din Republica Moldova salută aprobarea proiectului de Lege privind Prevenirea şi Combaterea Discriminării de către Guvern şi îndeamnă Parlamentul RM să-l adopte în urma consultărilor cu societatea civilă. ONG-urile consideră că sunt câteva prevederi ale legii care urmează a fi îmbunătăţite, iar omisiunile rectificate. Totodată ei îşi exprimă îngrijorarea faţă de cererile din partea anumitor grupuri ca Legea nediscriminare să fie retrasă de la vot.

Mult aşteptata Lege privind prevenirea şi combaterea discriminării este menită să protejeze drepturile persoanelor care fac parte din diferite grupuri sociale şi care frecvent se confruntă cu fenomenul discriminării. Deşi Constituţia Republicii Moldova garantează egalitatea persoanelor, până la moment aceşti oameni nu sunt asiguraţi cu mecanisme de apărare reale şi eficiente în cazuri când ei se ciocnesc cu tratamentul inegal în mai multe sfere ale vieţii. Legea nediscriminare trebuie să fie adoptată pentru a înlătura această lacună.

Principiul nediscriminării stă la bază legislaţiei internaţionale privind drepturile omului. În mai multe ţări prejudecăţile privind anumite grupuri de persoane existente în societate au obligat guvernele să adopte legi specifice pentru apărarea eficientă a drepturilor tuturor. În caz contrar atitudini negative din partea societăţii şi discriminarea consecutivă au putut să rezulte în „dezumanizarea” profundă a persoanelor care trebuie să se bucure de drepturi egale cu ceilalţi.

Un studiu sociologic, efectuat în Moldova recent, arată percepţiile oamenilor de rând despre fenomenul discriminării. S-a evidenţiat că deseori sunt supuşi discriminării oameni cu dizabilităţi fizice şi mentale, minorităţi etnice şi sexuale, persoanele în vârstă şi femei. Este clar că legislaţia existentă nu este suficientă pentru combaterea discriminării. Astfel, Legea privind Prevenirea şi Combaterea Discriminării este o necesitate pentru Moldova.

Apărătorii drepturilor omului reiterează că obligaţia principală a statului este protejarea drepturilor tuturor persoanelor care se află pe teritoriul său. Adoptarea Legii în cauză trebuie să fie unul dintre paşii care dovedesc că în Moldova drepturile omului există pentru toţi.

Amnesty International Moldova
Asociaţia Promo-LEX
Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului [CIDO]
Centrul de Resurse Juridice
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului [CReDO]
Coaliţia Nediscriminare

SFÂRŞIT/
Contact: Amnesty International Moldova, Tel. +373 22 83 58 08, tel./fax +373 22 22 99 66
Email: info@amnesty.md