Nume
Parola
Vizualizări: 8724
ADR Nord se implică în proiectele de energie din surse regenerabile
Chișinău, 17 Mai 2011 — Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion Bodrug, a participat azi, 17 mai, la lansarea Proiectului Energie și Biomasă de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană cu 14 mln. de euro.
În convorbirea cu directorul Agenției pentru Eficiența Energetică a Ministerului Economiei, Mihail Stratan, directorul ADR Nord a relatat că pentru a doua jumătate a anului 2011 raioanele Fălești și Sîngerei urmează, în parteneriat cu ADR Nord, să participe la Proiectul Energie și Biomasă. Ion Bodrug a menționat că, întrucît Republica Moldova este dependentă de importurile de energie, posibilitatea obținerii energiei regenerabile este o alternativă importantă.
„Energia regenerabilă joacă un rol cheie în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a altor forme de poluare a mediului, contribuind, totodată, la diversificarea şi sporirea securităţii energetice şi implementarea tehnologiilor verzi în industrie. Uniunea Europeană şi-a propus ca, până în 2020, 20% din totalul energiei folosite în UE să fie regenerabilă. Acest cadru european urmează să-l ajute pe fiecare să se îndrepte spre surse mai sigure de furnizare a energie”, a menționat Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova.
Potrivit PNUD Moldova, Proiectul Energie şi Biomasă reprezintă în prezent cea mai ambiţioasă iniţiativă în domeniul promovării energiei regenerabile în Republica Moldova. Proiectul va contribui la sporirea securităţii energetice, la crearea unor piețe funcționale a tehnologiilor şi combustibilului pe bază de biomasă, la crearea de noi locuri de muncă și la acumularea de noi surse de venit la nivel local și regional.
Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln euro) și PNUD Moldova (560.000 euro).