Nume
Parola
Vizualizări: 12117
Drum renovat pentru locuitorii satelor Bujor și Mirești
s. Bujor, r. Hîncești, 13 Martie 2012 — Renovarea a 1,5 km de drum, reparaţia a 3 podeţe, amenajarea şi readucerea la profil a 4200 m2 de acostamente și sădirea a 300 arbori şi arbuşti pe fîşia de protecţie a drumului sunt rezultatele prevăzute în cadrul proiectului implementat în localitatea Bujor, Hîncești. Agenția de Dezvoltare Regională Centru în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor au lansat astăzi proiectul „Dezvoltarea social-economică a satului Bujor prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mireşti(km 0+00-km3+200)”.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de trai a locuitorilor şi majorarea atractivităţii investiţionale a satului Bujor din raionul Hînceşti prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mireşti(km 0+00-km3+200). Parteneri proiectului sunt primăria satului Mirești și Consiliul raional Hîncești, reprezentanții cărora au asigurat locuitorii că vor depune toate eforturile pentru a vedea cît mai curînd rezultatele prevăzute în cadrul acestui proiect.
Proiectul este finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR). Suma totală a proiectului este de 2.166.673,81 lei, suma solicitată de la FNDR – 2.166.673,81 lei, ceea ce constă 100% din suma totală a proiectului și a fost aprobată pentru pentru finanțare pentru anul 2012. Proiectul va fi implementat pe o durată de 16 luni.

Acest proiect este unul din cele 6 proiecte care au fost selectate pentru finanțare în anul 2012, dintre cele 67 depuse la primul apel de proiecte. Partenerii proiectului dat sunt primăria satului Mirești și Consiliul raional Hîncești care au semnat un acord de parteneriat pentru a asigura bunul mers al implementării proiectului.
La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și ADR Centru, reprezentanți ai Consiliului Raional Hîncești, primarii localităților partenere la proiectul dat, reprezentanţi ai societăţii civile şi sectorului privat.