Nume
Parola
Vizualizări: 2425
Reprezentanţii mediului de afaceri în dialog cu Guvernul
13 Septembrie 2012 — Membrii Agendei Naţionale de Business au purtat un dialog cu responsabilii de consultări publice ai ministerelor pe marginea implicării mediului de afaceri în procesul de elaborare și avizare a proiectelor de acte legislative și normative.

Discuţiile au avut loc joi, 13 septembrie, în cadrul Atelierului de lucru cu genericul “Eficientizarea implicării participanților la dialogul public - privat în procesul de elaborare a legislației”. În acest context, reprezentanţi ai şapte ministere au luat parte la discuţiile privind implicarea mediului de afaceri în procesul decizional.

Amintim că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008, privind transparenţa în procesul decizional, Guvernul a stabilit obligativitatea pentru Cancelaria de Stat, ministere și alte autorităţi administrative centrale și serviciile publice desconcentrate ale acestora să desemneze coordonatori pentru procesul de consultare publică în procesul decizional, precum și să mediatizeze informația dată.

Astfel, membrii ANB au adus la cunoştinţa coordonatorilor invitaţi la eveniment, structura ANB, platforma de lucru şi priorităţile Agendei pentru stabilirea unui dialog public-privat mai eficient. La Atelierul de lucru au participat reprezentanţii Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

„Vrem ca priorităţile ANB să se regăsească pe agenda de lucru a autorităţilor şi să construim un dialog public –privat eficient între mediul de afaceri şi Guvern. Acesta este unul din motivele pentru care am organizat această masă rotundă, pentru a ne cunoaşte mai bine şi pentru a face auzită vocea mediului de afaceri”, a explicat Tatiana Lariuşin, coordonator ANB.

Asociaţiile de business din cadrul ANB îşi exprimă dorinţa de a se implica cât mai eficient în procesul decizional, în mod special la etapa de fundamentare a deciziilor şi a expertizei privind cadrul normativ, inclusiv să cunoască aşteptările ministerelor referitoare la felul cum pot contribui la procesul de elaborare și consultare a proiectelor de legi.

„Suntem nemulţumiţi de gradul de realizare a priorităţilor ANB de către autorităţi. Din 17 priorităţi ale ANB 2010 doar cinci au fost implementate total sau parţial, iar majoritatea propunerilor noastre nu s-au regăsit pe agenda de lucru a Guvernului, fiind ignorate. Totodată, suntem nemulţumiţi de faptul că multe legi sunt adoptate fără a fi consultate cu mediul de afaceri ”, a menţionat Ion Tornea, expert economic al IDIS „Viitorul”.

Membrii ANB au propus câteva soluţii pentru eficientizarea Dialogului Public-Privat (DPP):
- Includerea participării businessului la evaluarea impactului politicilor şi legilor;
- Reprezentarea asociațiilor de afaceri în Consiliului Economic pe lângă Guvern, funcţionalitatea mai bună a acestui Consiliu, pentru a putea promova mai eficient prioritățile mediului de afaceri;
- Elaborarea unei baze normative mai eficiente referitoare la DPP şi respectarea ei.

La rândul lor, reprezentanţii ministerelor s-au arătat deschişi pentru o colaborare mai eficientă cu mediul de afaceri, asigurând tot sprijinul necesar pentru un dialog eficient.

ANB reprezintă o platformă comună a peste 30 de asociaţii de business şi Camere de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova, care împreună cu comunitatea de experţi îşi propune să influenţeze politica economică, prin participarea activă şi transparentă la procesul decizional în domeniul reglementării activităţii de afaceri din Moldova. ANB a fixat pentru anul 2012-2013 şapte priorităţi în domeniul fiscal, şase priorităţi în domeniul vamal şi patru domenii de priorităţi sectoriale: Sectorul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor electronice; Sectorul businessului agricol şi industria vinului; Sectorul transporturilor şi Sectorul construcţiilor.

Pentru detalii contactaţi Coordonatorul relaţii publice, Diana Lungu la numărul de telefon 022 221844 sau diana.lungu@viitorul.org