Nume
Parola
Vizualizări: 1931
RELANSAREA FORUMULUI ONG DIN MOLDOVA
Chişinău, 12 Decembrie 2008 — Relansarea Forumului organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova, după o pauză care a durat cinci ani a constituit tema conferinţei de presă organizată de Consorţiul pentru dezvoltarea societăţii civile din R. Moldova. În cadrul conferinţei a fost prezentat conceptul Forumului ONG şi lansată invitaţia pentru mass-media de a participa activ la acest eveniment important pentru organizaţiile neguvernamentale din ţară. ONG membre ale Consorţiului: Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, CReDO, Centrul CONTACT şi Asociaţia „Eco-Tiras”. Forumul ONG va pune pe agenda publică subie cte importante ce ţin de dezvoltarea societăţii civile: îmbunătăţirea cadrului legal cu privire la ONG, reprezentarea ONG în dialogul cu structurile statale, dezvoltare regională, codul de etică al ONG, procurarea de către stat a serviciilor sociale de la ONG, alegerea membrilor în organul reprezentativ al societăţii civile – Consiliului Naţional al ONG, a Secretarului Consiliului ONG. La Forum se aşteaptă participarea a circa 100 reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile din ţară, incluzând UTA Găgăuzia şi Regiunea Transnistreană a R. Moldova. Sunt invitaţi experţi internaţionali din România, Polonia, persoane publice din R. Moldova (Preşedintele Parlamentului, deputaţi, miniştri, consilieri, primari etc. Activitatea Forumului va fi organizată astfel încât să permită participarea maximă a reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile şi a persoanelor publice. În ajunul Forumului ONG Consortiul salută adoptarea de catre Parlamentul R. Moldova a Strategiei dezvoltarii societatii civile în R. Moldova – cadrul legal de bază pentru susţinerea durabilităţii sectorului trei în R. Moldova, şi comunică că acest document este un produs al cooperării intersectoriale, iar modelul elăborarii lui – un exemplu bun de conlucrare a ONG cu structurile de stat. Proiectul Strategiei a fost discutat participativ cu peste 300 de organizaţii neguvernamentale în cadrul consultărilor regionale (Bălţi, Comrat, Cahul, Chişinău, organizaţiile din Transnistria). Consorţiul pentru dezvoltarea societăţii civile din R. Moldova are drept scop crearea unui cadru favorabil pentru dezvoltarea durabilă a organizaţiilor societăţii civile prin implicarea acestora în procesul de elaborare a politicilor publice în colaborare cu instituţiile de stat şi cele private . Evenimentul de miercuri urmează să dea un imbold pentru activizarea colaborării între structurile de stat şi societatea civilă din tară. Activitatea Consorţiului pentru dezvoltarea societăţii civile din R. Moldova este posibilă graţie susţinerii Proiectului PNUD „Dezvoltarea Societăţii Civile” şi Fundaţiei Soros – Moldova. . *** *** *** Pentru informaţii suplimentare: Antoniţa Fonari, ONG „Tineri si Liberi”, 079 45 00 28, director@tineriliberi.md Serghei Neicovcen, Centrul CONTACT, sneicov@contact.md Daniela Mămăligă, EveryChild Moldova, dmamaliga@everychild.md Sergiu Ostaf, CReDO, ostaf@credo. md Ilia Trombiţchi, Eco-Tiras, ecotiras@mtc.md