Nume
Parola
Vizualizări: 5368
SĂNĂTATEA ŞI DEZVOLTAREA ADOLESCENŢILOR – CURS AVANSAT PENTRU PROFESIONIŞTI
Chişinău, 30 Iulie 2013 — 30 iulie 2013

Profesionişti de talie naţională şi internaţională în domeniul sănătăţii şi dezvoltării tinerilor se reunesc, la Chişinău, în cadrul Cursului Avansat în Sănătatea Adolescenţilor, organizat de Asociaţia „Sănătate pentru Tineri” în colaborare cu Universitatea de Medicină ” „I.I.Mecnikov”, Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă și Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică „Nicolae Testemiţanu” din Moldova . Această iniţiativă de instruire, realizată cu sprijinul Ministerului Sănătăţii, beneficiază de susţinerea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Cursul avansat în sănătatea şi dezvoltarea adolescenţilor reuneşte, timp de patru zile, reprezentanți ai catedrelor Universității de medicină, a colegiilor medicale, i consultanţi ai Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor din Moldova, reprezentanți ai ONG-lor care acordă servicii adolescenților în stare de vulnerabilitate, care participă la prelegerile şi atelierele susţinute de profesori cu experienţă din Moldova şi Federaţia Rusă.

În cadrul acestui curs se discută subiecte legate de sănătatea şi dezvoltarea adolescenților în baza practicilor celor mai bune internaționale, ce urmează să sporească eficiența serviciilor de sănătate acordate adolescenților și tinerilor și să servească o resursă pentru perfecționarea curriculei universitare în domeniu.

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare a susţinut, împreună cu UNICEF şi alţi parteneri de dezvoltare, crearea centrelor de sănătate prietenoase tinerilor din Moldova, dar şi proiecte în domeniul sănătăţii mamelor tinere. Şi acest curs de instruire este o oportunitate bună de a asigura, cu ajutorul profesioniştilor, durabilitatea acestor servicii.

Cursul de instruire se desfăşoară în cadrul proiectului „Generaţie sănătoasă”, realizat de Asociaţia „Sănătate pentru Tineri”, care contribuie la extinderea în toată ţara a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, în conformitate cu Politica Naţională de Sănătate, Strategia privind Sănătatea Reproducerii şi Strategia de Tineret, Standardele de Calitate a Serviciilor de Sănătate pentru Tineri aprobate de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

Cursul avansat se organizează în a 3-a ediție prima fiind în 2011 și devine deja o tradiție prestigioasă de sporire a capacităților specialiștilor din domeniu. An de an cursul este tot mai solicitat de specialiști, anul acesta aplicând pentru participare mai mult de 2 pretendenți la un loc de participant.

În cadrul cursului va fi prezentat proiectul de extindere a SSPT în Republica Moldova. În procesul de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, care are loc în prezent în Republică Moldova, sunt create Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT) în toate raioanele și municipiile țării.

De asemenea, vor fi discutate următoarele teme:
- Problemele actuale ale sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor.
- Principiile de organizare a CSPT . Criteriile de corespundere a statutului ”Centru prietenos tinerilor”.
- Dezvoltarea psiho-sexuală a adolescenţilor.
- Fiziologia şi evaluarea dezvoltării pubertare.
- Consilierea adolescenţilor. Contextul familial în consilierea adolescenţilor.
- Dereglări în dezvoltarea pubertară (la fete și la băieţi).Dezvoltarea pubertară precoce şi întârziată.
- Problemele somatice la fetele cu dereglări ale sănătăţii sexual-reproductive
- Recomandări metodice cu referire la formarea deprinderilor de mod sănătos de viaţă la adolescenţi.
- Dereglarile de nutriție la adolescenți. Obezitatea şi anorexia prin prisma psihoterapeutului, endocrinologului.

„Evenimentul este un exemplu de colaborare între Universitatea de Stat de medicină şi farmacie, agenţiile de dezvoltare internaţionale – SDC şi UNICEF şi societatea civilă din Moldova în beneficiul fiecărui tânăr din Moldova, care se confruntă astăzi cu mai multe riscuri pentru sănătate”, a spus Dr. Galina LEŞCO, Preşedinta Asociaţiei „Sănătate pentru Tineri”.

Proiectul „Generaţie sănătoasă” continuă activitățile anterioare sprijinite de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) şi UNICEF în domeniul serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor. Scopul inițiativei este de a contribui la îmbunătăţirea sănătăţii sexuale şi reproductive a tinerilor şi de a reduce mortalitatea și morbiditatea maternă şi a copilului, prin extinderea accesului la serviciile de sănătate prietenoase tinerilor.
Contacte:

ONG „Sănătate pentru tineri”, tel.: 40.66.34, email: info@neovita.md, Web: www.neovita.md