Nume
Parola
Vizualizări: 4930
Specialiști în sănătate au analizat activitatea Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor
Chisinau, 3 Octombrie 2013 — T.Zatîc : Circa 66 000 de tineri au beneficiat de servicii de sănătate prietenoase tinerilor, doar în primele 6 luni ale 2013

Reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, proiectului “Generație Sănătoasă”, CNAM,CNMS, Institutului mamei și Copilului, directorii CMF și șefii Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT), reprezentanți Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare , UNICEF și OMS, s-au întrunit pentru a discuta rezultatele și perspectivele Serviciilor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, normele de organizare și funcționare a CSPT și instrucțiunile privind monitorizarea calității serviciilor prestate de CSPT.

În deschiderea ședinței, dl viceministru Octavian Grama, a accentuat importanța serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, necesitatea dezvoltării acestora și importanța implementării intervențiilor efective pentru ameliorarea sănătății și dezvoltării tinerilor în Republica Moldova. De asemenea, Octavian Grama, a solicitat specialiștilor din cadrul CSPT să asigure și în continuare confidențialitatea informației, cerință de bază în activitatea eficientă a centrelor și să adapteze activitatea centrelor nevoilor adolescenților.
INFO: În 2011, Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul „Privind extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor (SSPT) la nivel naţional”, care prevede crearea CSPT în toate raioanele RM. Astfel, déjà in 2013 CNAM a contractat pentru prestarea servciilor de sănătate prietenoase tinerilor, 37 de centre de sănătate prietenoase tinerilor în majoritatea raionaleor și municiipile țării. Eforturile Guvernului în cadrul acestui proces sunt susţinute de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) prin intermediul proiectului „Generaţie Sănătoasă”, implementat de Asociația „Sănătate pentru Tineri” și UNICEF Moldova.

Referindu-se la primele rezultate ale proceslui de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, , dna Tatiana Zatîc, șef Direcție asistență medical primară, MS, a informat că mai mult de 66 000 de tineri au beneficiat de servicii de sănătate prietenoase tinerilor, doar în primele 6 luni ale 2013, în comparație cu ceva mai mult de 60 000 de tineri care s-au adresat la CSPT în anul 2012. T.Zatîc a mai menționat că mai mulți specialiști, din cadrul fiecărui centru, au beneficiat de cursuri de instruire în perioada 2011-2013. De asemenea, a fost aprobat setul de acte normative ce reglementează activitatea CSPT, normele de organizare și funcționare a CSPT și instrucțiunile privind monitorizarea calității serviciilor prestate de CSPT. În acest an a fost efectuat și studiul de evaluare economic a SSPT, care va servi drept bază pentru perfecționarea mecanismelor de finanțare în bază de performanță.
În acest moment, 16 centre activează în spații separate și sunt dotate cu echipament specializat, iar în 24 de centre activează echipe de voluntari, care susțin eforturile centrelor de a informa tinerii despre serviciile de sănătate prietenoase tinerilor și promovează modul de viață sănătos. CSPT oferă adolescenţilor și tinerilor servicii complexe de informare, consiliere, servicii medicale etc. În cadrul centrelor sunt efectuate o serie de activități de instruire și educare, atît pentru tineri, cît și pentru alți membri ai comunității, cum ar fi profesorii, părinții, autoritățile publice locale etc., referitor la problemele prioritare de sănătate și dezvoltare a acestora, în special ce ține de sănătate sexual-reproductivă, sănătate mentală și bunăstarea socială.

În context, dna Victoria Cebotaru, cercetător ştiinţific IMC, a prezentat Normele de Organizare și funcționare a CSPT și a evidențiat obiectivele de bază ale activității CSPT: reducerea incidenței infecțiilor sexual-transmisibile, inclusiv HIV și a numărului sarcinilor precoce și nedorite printre adolescenți și tineri; reducerea problemelor de sănătate mintală în rezultatul consumului de alcool, droguri, tutun, a tulburărilor psiho-emoționale, dereglărilor de nutriție, devierilor în dezvoltarea pubertară. Conform normelor de organizare și funcționare a CSPT, Centrele sunt subdiviziuni funcționale a instituțiilor medico-sanitare din sectorul de asistență medicală primară, care acvționează în interesul adolescenților și tinerilor, promovând sănătatea și dezvoltarea acestora. Activitatea acestora este monitorizată de Ministerul Sănătății și CSPT NEOVITA, care este abilitat cu funcții de centru de resurse în domeniul SSPT la nivel național.

Dna Galina Leșco, șefa CSPT Neovita, colaborator științific IMC, coordonator naţional al proiectului “Generaţie Sănătoasă”, a prezentat instrucțiunile privind monitorizarea calității serviciilor prestate de CSPT și a accentuat că indicatorii de calitate, ce includ evaluarea resurselor, organizarea activităților și rezultatelor, vor constui mecanismul de măsurare a performanței CSPT. Este vorba despre schema de încadrare a personalului, instruirea angajaților , spațiile disponibile, planul de activitate, regimul de muncă, procedurile de respectare a confidențialității, deservirea tuturor categoriilor de beneficiari etc..

Dna Galina Leșco a mai informat că toți indicatorii vor fi calculați pentru fiecare centru în parte. Totuși obiectivul ce urmează a fi realizat de fiecare centru este de a deservi circa 80% de adolescenți din zona de acoperire a CSPT, care vor fi și beneficiarii majoritari ai acestor servicii, minimum 50% din vizite trebuie să fie repetate, minimul 30% dintre beneficiarii CSPT trebuie să fie băieții, minimum 15% din beneficiary – sunt adolescenți în stare de vulnerabilitate și tineri cu risc sporit.

Reprezentanții MS au solicitat medicilor de familie să refere adolescenții și tinerii la CSPT, iar reprerentanților CSPT – să fie și în continuare agenți de promovare a sănătății tinerilor în localități și să asigure confidențialitatea datelor, calitatea și eficiența serviciilor prestate.

Contacte:
Asociaţia „Sănătate pentru Tineri”
str. Socoleni, 19, MD 2020, or. Chişinău, Republica Moldova,
tel.: (373.22) 40.66.34, tel./fax: (373.22) 40.66.32
info@neovita.md, www.neovita.md
# # #

Informaţie de context:
La sfârşitul primei etape a proiectului “GENERAȚIE SĂNĂTOASĂ” (2011-2013) sunt implementate principalele documente de reglementare, un sistem îmbunătăţit de monitorizare şi evaluare, mecanismele financiare relevante, curriculumul adaptat pentru Universitate şi Colegiu, protocoalele şi îndrumările de bază pentru asigurarea extinderii serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor şi prestării durabile a acestor servicii.

Până la sfârşitul primei faze, decidenţii şi specialiştii din toate raioanele ţării vor fi angajaţi în procesul de extindere SSPT, iar serviciile de sănătate prietenoase vor fi prestate, cu suportul proiectului, la nivelul asistenţei medicale primare în 16 raioane (45%). Pentru realizarea acestui scop, profesioniştii din aceste 16 raioane vor fi instruiţi în prestarea serviciilor de sănătate prietenoase, adică adaptate nevoilor adolescenţilor şi tinerilor.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 70 la sută dintre decesele premature la adulţi sunt în general cauzate de deprinderi iniţiate în timpul adolescenţei.