Nume
Parola
Vizualizări: 3227
Atelierul de evaluare a progresului proiectului CerTour
Suruceni, 10 Decembrie 2013 — Primăria satului Suruceni organizează pe 12 decembrie începând cu ora 9:00, în incinta Complexului hotelier „Stejăriş”, atelierul de evaluare a progresului proiectului „Sistem de certificare a calităţii în agrotourism - CerTour”. Proiectul CerTour se implementează în cadrul Programului „Bazinul Mării Negre 2007-2013” (Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007-2013”) din sursele Uniunii Europene, în perioada mai 2013 – mai 2015.

Scopul proiectului este promovarea agroturismului in ţările partenere (Grecia, Bulgaria, Armenia, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate prin aplicarea unui standard de calitate comun şi a unui proces de certificare.

Obiective proiectului prevăd:
1. Designul şi dezvoltarea unui cadru-standard în domeniul agroturismului şi adaptarea lui la condiţiile specifice locale;
2. Designul şi implementarea unui proces comun de evaluare şi certificare în domeniul agroturismului;
3. Crearea unui grup transnaţional de experţi capabili să susţină antreprenorii locali să aplice procesul de certificare în ţările partenere proiectului (prin efect de multiplicare);
4. Pilotarea standardului şi schemei de certificare in câteva întreprinderi/pensiuni turistice/hotele care pretind să preseze servicii de agroturism şi care ca rezultat îşi vor îmbunătăţi serviciile şi vor fi pe post de model (cel puţin 5 în fiecare ţară parteneră proiectului);
5. Asigurarea schimbului de cunoştinţe, experienţe şi bune practici între partenerii proiectului şi determinarea unui impact transfrontalier;
6. Dezvoltarea unui puternic parteneriat inter-regional prin crearea unei reţele care va fi responsabilă de aplicarea procesului de standardizare în viitor şi va promova această iniţiativă la nivel internaţional.

La şedinţă vor participa partenerii internaţionali ai proiectului reprezentaţi de Municipalitatea Xanthi (Grecia, aplicant principal), Black Sea Economic Centre, Varna (Bulgaria), Ecotourism Association NGO, (Yerevan , Armenia), International
Centre for Social Research and Policy Analysis, (Tbilisi, Georgia), şi Regional Fund for the Support of the Entrepreneurship (Zaporozhze, Ucraina).

În cadrul evenimentului vor fi discutate rezultatele CerTour obţinute în perioada mai - noiembrie 2013 precum şi provocările, obstacolele şi oportunităţile ce influenţează implementarea de mai departe a proiectului.

Printre cele mai importante rezultate obţinute până acum de Primăria Suruceni în cadrul proiectului CerTour sunt:
- Elaborarea Studiului analitic privind situaţia curentă în domeniul agroturismului în Republica Moldova;
- Elaborarea Studiului privind necesităţile şi aşteptările clienţilor în domeniul turismului rural – agroturismului;
- Elaborarea paginii web a proiectului www.certour.eu

Pentru mai multe detalii contactaţi: suruceniprimaria@gmail.com, tracioxana@gmail.com, Oxana Bănăruc, 069390445.