Nume
Parola
Vizualizări: 1698
Campania de informare şi conştientizare „Scapă de deşeuri, locul lor nu e în localitatea ta!”
Bălți, 24 Martie 2015 — În data de 23 martie AO „Caroma Nord” a organizat 3 dezbateri publice pe tema “Gestionarea deșeurilor în 5 pași” în gimnaziile din s. Băhrinești, s. Gura Căinarului și s. Putinești, localități din r. Florești. Dezbaterile au fost realizate în cadrul Proiectului “Promovarea valorilor europene de mediu în Regiunea de Nord a Republicii Moldova”, realizat cu suportul financiar al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, implementat de FHI 360.

La dezbateri au participat circa 160 de elevi și cadre didactice din gimnaziile menționate anterior. Elevilor li s-a oferit o serie de întrebări provocatoare legate de deșeurile din localitatea lor și au fost rugați să menționeze care ar fi căile de reducere a deșeurilor, care este efectul lor asupra sănătății oamenilor și a mediului în general. Elevii au participat activ la dezbatere, oferind mai multe sugestii de gestionare efectivă a deșeurilor în localitatea lor.

Elevii din gimnaziul Gura Căinarului au susținut idea de a începe colectarea selectivă a deșeurilor, deși sunt conștienți că va fi greu, destul de greu pentru a face această schimbare la ei în localitate, oamenii nu doresc să contribuie. Valentin, un elev din clasa a 9-a, a menționat că dorește ca la el în localitatea de baștină să existe coșuri unde fiecare deșeu să aibă locul său, și numai în așa mod va fi mai bine, mai curat. A propus această soluție deoarece a vizitat o țară din Europa și a rămas impresionat că există coșuri pentru precolectare selectivă: pubela de culoare albastră - pentru hîrtie și carton, galbenă - pentru metal și plastic, verde - pentru sticlă, pubela de culoare neagră este destinată colectării de deșeuri biodegradabile din gospodăriile proprii.

La finalul discuțiilor, elevii au propus de a face ordine în localitate cel putin o dată în lună, iar la această acțiune de curățenie să participe toți consătenii.

La Putinești copii și tinerii cunosc despre importanța apropierii RM de UE.
În holul Gimnaziului Putinești am gasit o colecție frumoasă de vederi și desene "La pas prin Europa".

Domnul director Valeriu Dujii a mobilizat toți elevi în sala de festivități pentru a pune în discuție tema deșeurilor.

Scopul dezbaterii a fost să stabilim care sunt deşeurile care se produc în casa/şcoala/localiatea noastră şi cum sunt ele gestionate. Am discutat despre efectul lor asupra sănătății oamenilor, a mediului în general.

Mihai Motruc, clasa a 5-a, a propus ca să fie instalate containere pentru fiecare deșeu în parte. Mai mulți elevi au menționat faptul că școala ar putea practica colectarea controlată a deşeurilor de hârtie, sticlă, plastic, iar din banii obţinuţi să se organizeze diferite activităţi, concursuri cu premierea cîştigătorilor. Tinerii nu au uitat și de deșeurile organice care pot fi utilizate în calitate de îngrășăminte, obținerea compostului în gospodării.

La Băhrinești, Florești am avut parte de o incursiune în proiectele realizate în localitate pentru amenajarea estetică a satului.

Doamna primar, Feodosia Bunescu, într-o atmosferă caldă și prietenoasă, i-a adunat pe cei mai activi elevi din Băhrinești și din Mărculești.
Au fost prezentate schimbările care au avut loc în ultimul deceniu: au fost plantate cc 40 hectare de pădure, au fost renovate 2 parcuri, au fost instalate coșuri de gunoi și felinare, au fost organizate diverse activități pentru lichidarea gunoiștelor, etc. În Se planifică să fie plasate în fiecare ogradă coșuri de gunoi, iar locuitorii vor trebui să plătească pentru acest serviciu cîte 9 lei lunar per persoană.

În concluzie, doamna primar a menționat că organizarea colectării selective a deșeurilor nu înseamnă doar simpla instalare a unor containere sau coșuri. Informarea și conștientizarea publicului este esențială, pentru ca în timp, colectarea selectivă să devină o obișnuință pentru toți locuitorii satului, așa ca în Europa, iar copiii vor fi cei care le vor da această lecție celor adulți.
În acest scop, sunt necesare campanii susținute și repetate de educare a populației și de promovare a colectării selective precum și punerea accentului pe importanța responsabilității fiecărui cetățean.

Dezbaterea s-a încheiat cu o serie de întrebări/răspunsuri.
În final, liceenilor li s-a oferit un chestionar pentru identificarea deșeurilor din localitate și a surselor de poluare, colectarea propunerilor și sugestiilor, precum și indicarea posibilelor activități în care ei ar dori să fie implicați pentru a gestiona și reduce deșeurile din localitatea lor.

Acest eveniment a fost posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin AO Caroma Nord și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.”