Nume
Parola
Vizualizări: 873
Concurs de Miniproiecte pentru grupurile de iniţiativă din satele Ciolacu Nou, Pîrliţa, Singureni, Cajba și Elizaveta în cadrul proiectului ”Responsabilitate şi parteneriat prin implicare în comunitate”
Bălți, 10 Februarie 2016 — Asociația obștească ”Caroma Nord” anunță Concurs de Miniproiecte pentru grupurile de iniţiativă din satele Ciolacu Nou, Pîrliţa, Singureni, Cajba și Elizaveta în cadrul proiectului ”Responsabilitate şi parteneriat prin implicare în comunitate”

OBIECTIVELE CONCURSULUI:

 De a mobiliza și implica cetățenii în identificarea și soluționarea problemelor locale;
 De a consolida capacitatea adolescenţilor şi tinerilor de a-şi reprezenta semenii în procesul de luare a deciziilor în comunitate;
 De a susţine iniţiativele comunitare, care ar contribui la dezvoltarea unei societăţi responsabile, bazate pe participare, cetăenie activă şi Drepturile Omului şi care ar provoca coeziunea socială.

BENEFICIARI:
Grupuri de tineri, adolescenți, persoane în etate, femei, implicate în activități comunitare.

CRITERII DE SELECTARE:

Vor fi acceptate proiecte vor demonstra:
• Implicarea și consultarea comunității în vederea identificării priorităților locale și formularea inițiativei de proiect;
• Promovarea participării reale a tinerilor la luarea deciziilor la nivel local,
• Combaterea excluderii şi integrarea sociala a persoanelor dezavantajate,
• Exprimarea libera a opiniilor, dezvoltarea comportamentelor responsabile.

Prioritate vor avea proiectele care:
• Conţin idei bazate pe interesele şi necesităţile tinerilor/altor grupuri dezavantajate.
• Implica mai mulţi parteneri comunitari în realizare (administraţia locală, agenţi economici, familie, şcoală, grădiniţa, etc).
• Sunt integrate cu alte activităţi ale instituţiilor locale.

PREZENTAREA PROPUNERILOR DE MINIPROIECTE:

Formularul cererii de finanţare este anexat la acest anunţ.
Proiectul prezentat va fi descris pe cel mult 5 pagini.

Propunerea de proiect urmează să fie prezentată în format elecronic și expediată la adresa caroma_pirlita2002@yahoo.com sau într-un plic închis la sediul AO „Caroma Nrd”: mun. Bălți, str. Pușkin38, bl.5, of. 509.

Data limita de depunere a proiectelor: 10 martie 2016, ora 17.00.

Detalii suplimentare pot fi solicitate la telefonul: 0231/92237.

Acest proiect este realizat de Asociația Obștescă ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Statistica

  • 9626 comunicate de presă
  • 325 jurnalişti înscrişi
  • 129 instituţii/companii înscrise
  • 466 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate