Nume
Parola
Vizualizări: 693
EVENIMENT FINALIZARE PROIECT
Bălți, 7 Iunie 2016 — La 5 iunie 2016 a avut loc ceremonia de finalizare a Proiectului ”Responsabilitate şi parteneriat prin implicare în comunitate” cu genericul ”Susținerea democrației participative”.

Evenimentul a reunit peste 80 participanți, membri ai Grupurilor de Mobilizare Comunitară din satele Elizaveta, municipiul Bălți, Cajba – raionul Glodeni, Sîngureni – raionul Rîșcani, Pîrlița și Ciolacu Nou – raionul Fălești, reprezentanți ai primăriilor locale, reprezentanți ai Agenției Ecologice Bălți, Organizațiilor Societății Civile, voluntari.

Scopul evenimentului a fost prezentarea rezultatelor proiectului și a activităților derulate împreună cu membrii grupului țintă.

Evenimentul a început cu o radiografie a activităților desfășurate.
Proiectul ”Responsabilitate şi parteneriat prin implicare în comunitate”, demarat în decembrie 2015, a avut ca scop creşterea capacităţii a 5 Grupuri Civice în Regiunea de Nord:
- de a mobiliza comunitatea
- de a-şi aduce subiectele pe agenda publică locală
- de a influenţa decizia publică.

Pe o perioada de 6 luni, în cadrul proiectului au fost desfășurate 2 sesiuni de instruire si inițiere în scriere de proiecte și mobilizare comunitară; au fost instruite 90 persoane.

În fiecare localitate a fost creat un Grup local de Mobilizare Comunitară (GMC), fiind cuprinși 109 cetățeni de diferite categorii și vîrste.

Membrii GMC au obținut cunoștințele necesare în cadrul sesiunilor de instruire pentru a se implica activ în viața sociață, astfel 87 persoane au abordat problemele locale prin prisma drepturilor omului.

Rezultatele proiectului:
• Autorităţile locale din 5 localități implicate aplică principiile de bună guvernare locală;
• 50% din deciziile luate de către APL și Consiliul Local au fost consultate cu cetățenii;
• 30% din petițiile depuse de cetățeni conțin răspunsuri de la APL;
• 25% din problemele locale au fost discute și soluționate de către APL cu participarea cetățenilor;
• 9 agenți economici din localitățile implicate au participat motivat la soluţionarea problemelor locale și au contribuit cu resurse monetare și nemonetare la adresarea concetățenilor lor;
• GMC locale au mobilizat eficient cetăţenii pentru consolidarea calităţii democraţiei locale şi soluţionare problemelor comunitare identificate.

După relatarea membrilor echipei de implementare, a urmat prezentarea unei colecției de „lectii învățate" care a cuprins cele mai interesante și de succes momente ale campaniilor de mobilizare comunitară desfășurate.

Considerăm că evenimentul de totalizare a rezultatelor proiectului ”Responsabilitate şi parteneriat prin implicare în comunitate” a fost un success, dat fiind numărul mare de participanți.

Ceea ce a fost și mai încurajator a fost prezența și implicarea tinerilor în promovarea rezultatelor proiectului si transferului de cunoștințe și experiențe cu partenerii de proiect. Conştientizarea şi menţinerea constanta a interesului tinerei generaţii asupra necesității implicării în dezvoltarea locală este imperativă.

Am rămas foarte încântaţi de reacţia celor prezenți, întrucât prezentările și discuțiile au reușit să starnească interesul lor, au avut posibilitatea de a se cunoaşte mai bine, contribuind astfel la atingerea scopului evenimentului.

Nu a fost un eveniment cu reguli stricte, ci un eveniment în cadrul căruia ne-am straduit să-i facem pe toți să se simtă bine.

Evenimentul nu s-ar fi bucurat de succes fără aportul fiecărui partener și voluntar în parte.

Multumim tuturor celor care prin implicarea personală, materială sau financiară au facut posibilă organizarea acestui proiect, care reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunitară.

Acest proiect este realizat de Asociația Obștescă ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Detalii despre eveniment găsiți în atasamentul acestui comunicat și pe pagina noastră Facebook: https://www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova/?ref=settings.

Pentru informații suplimentare: Rodica Frecăuțanu, director de proiect (079124353, frecauteanu.r@gmail.com).

Statistica

  • 9626 comunicate de presă
  • 325 jurnalişti înscrişi
  • 129 instituţii/companii înscrise
  • 466 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate