Nume
Parola
Vizualizări: 10731
15 ani de activitate a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Republica Moldova
Chișinău, 23 Iunie 2016 — Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) marchează 15 ani de activitate în Republica Moldova. Cu această ocazie, la 23 iunie SDC organizează un eveniment aniversar în aer liber, deschis publicului larg, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Printre invitații evenimentului sunt reprezentanții guvernului, misiunilor diplomatice și comunității donatorilor, precum și implementatorii și beneficiarii proiectelor elvețiene din regiunile țării. De asemenea, la eveniment sunt prezenți Directorul general SDC Manuel Sager și Vice directoarea SDC Elisabeth von Capeller.

Pe parcursul zilei, oaspeții evenimentului au ocazia să participe la o serie de activități menite să ofere o imagine de ansamblu a domeniilor de activitate ale SDC în Moldova: sănătate, apă și sanitație, migrație și dezvoltare, cultură. Pentru prima dată, proiectele elvețiene, adunate laolaltă, își expun rezultatele activității și interacționează cu publicul de toate vârstele oferindu-le prezentări, consultații, ateliere de creație, concursuri și publicații. Programul cuprinde, de asemenea, un spectacol de muzică, teatru și filme documentare.

Începând cu anul 2001, Guvernul Elveției, prin intermediul SDC, a acordat asistență financiară Republicii Moldova în valoare totală de 108 milioane de euro.

Grație asistenței elvețiene, au fost construite apeducte, gestionate de asociațiile locale ale consumatori de apă, în 26 de sate. Peste 50 mii de oameni din aceste localități au obținut acces la apă potabilă. De asemenea, 22 mii de persoane din 50 de sate beneficiază de sisteme ecologice de epurare a apelor reziduale și de toaletele de tip EcoSan, construite în școli, instituții cu menire socială și în gospodării particulare. Aria geografică a intervențiilor SDC în domeniul apei cuprinde jumătate din raioanele Moldovei, inclusiv Autonomia Găgăuză.

În domeniul ocrotirii sănătății, SDC a contribuit la progresele realizate de Republica Moldova în ceea ce privește îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate mamelor și nou-născuților. SDC a dotat toate maternităţile din țară, inclusiv Institutul Mamei și Copilului din mun. Chișinău și patru maternități din regiunea transnistreană, cu echipamente medicale performante, a ajutat la introducerea tehnologiilor noi, a standardelor de calitate și la instruirea personalului medical. Grație reformelor implementate cu sprijinul Elveției, mii de nou-născuți prematuri, cu o greutate mică la naștere, au fost salvați și cresc sănătoși.

Moldova a înregistrat, de asemenea, o scădere constantă a mortalității copiilor cu vârsta de până la 5 ani ca urmare a traumelor și intoxicațiilor. Elveția a contribuit la acest proces prin acordarea asistenței pentru instituirea unui sistem regionalizat de asistență medicală de urgență pediatrică. Sistemul este format din trei centre regionale de urgențe pediatrice (Bălți, Cahul, Chișinău) la care sunt referiți copiii pentru îngrijirii medicale de înaltă calitate.

În toate raioanele țării funcționează centre prietenoase tinerilor care oferă servicii de sănătate gratuite și confidențiale tinerilor și adolescenților. Elveția a contribuit la îmbunătățirea infrastructurii și la ridicarea nivelului de calificare a specialiștilor din centrele de sănătate prietenoase tinerilor și din centrele de asistență medicală primară din țară.

Pe parcursul ultimilor patru ani, SDC și-a desfășurat activitatea în domeniul migrației și dezvoltării. SDC lucrează în strânsă colaborare cu autoritățile naționale și cele locale, sectorul privat, asociațiile diasporei, migranții și societatea civilă pentru valorificarea potențialului migrației. În colaborare strânsă cu Guvernul Republicii Moldova, a fost elaborat un mecanism cuprinzător pentru integrarea migrației în toate strategiile și politicile țării. Cu ajutorul SDC, Biroul pentru Relații cu Diaspora a elaborat prima strategie națională a Moldovei privind implicarea diasporei în dezvoltarea țării, în general, și a localităților lor de baștină "Diaspora 2025", adoptată de Guvern în 2016.

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) face parte din Departamentul Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este reprezentată în Republica Moldova de Biroul de Cooperare al Elveției/ Reprezentanța Ambasadei Elveției.

Autor: Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si Cooperare, SDC

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă