Nume
Parola
Vizualizări: 9085
Râuri curate - viață de calitate: lecție însușită cu succes de elevi!
25 Octombrie 2016 — „Râuri curate – viață de calitate” – aceasta este scopul pentru care echipa Centrului Național de Mediu lucrează zi de zi, generează idei și implementează proiecte, pentru ca fiecare din noi să ne bucurăm de un mediu curat la noi acasă.
Râul Răut este cel mai mare afluent al râului Nistru din țara nostră, izvorăște în s. Rediul Mare (r.Dondușeni) și debușează în apropiere de or.Dubăsari, având o lungime totală de 286km. În această toamnă, ne-am concentrat eforturile asupra informării, instruirii și pregătirii grupurilor relevante ce fac parte din populația care locuiește în subbazinul râului Răut, pentru a implementa cu succes managementul integrat al resurselor de apă pe acest râul Răut.
Profesorii și tinerii care își fac studiile în gimnaziile și liceele din localitățile situate în nemijlocita apropiere a râului Răut, fiind ghidați de membrii echipei, au învățat metoda de monitorizare biologică a apelor din râuri, practicată cu succes de Centrul Național de Mediu deja de cîțiva ani. Monitorizarea calității apelor prin intermediul macronevertebratelor este o metodă interactivă, care implică aplicarea cunoștițelor căpătate la lecțiile de biologie și geografie în mod practic. Macronevertebratele acvatice sunt organisme fără vertebre, care pot fi observate cu ochiul liber, neînarmat. Ele sunt răspândite în toate bazinele acvatice, au o diversitate uimitoare de specii și reprezintă o multitudine de forme, dimensiuni, culori, modalități de locomoție, de hrană, de reproducere etc. Majoritatea lor viețuiesc pe depunerile subacvatice ale râurilor, unele preferă să se afle în straturile de apă, altele la suprafața ei Fiind sensibile sau tolerante la diferiți poluanți, sunt excelenți indicatori ai calității apei din râuri și joacă rolul principal în monitorizarea biologică.
Monitorizarea acestor organisme asigură un tablou clar al calității apei pe parcursul ultimelor câteva luni și totodată poate indica dacă râul vizat asigură un habitat viabil și condiții adecvate de trai în cea mai mare măsură posibilă. În baza sensibilității lor față de poluanți, macronevertebratele sunt clasificate în trei grupe: sensibile la poluare, mai puțin sensibile, și tolerante la poluare, iar categoriile de calitate a apei – excelentă, bună, satisfăcătoare și proastă – se identifică în baza nivelului de toleranță la poluare a organismelor găsite în bazinul acvatic respectiv și în baza diversității organismelor evidențiate și colectate în timpul testării.

Profesorii au fost instruiți la Chișinău, pe data de 16 octombrie 2016. Ulterior, a urmat un șir de monitorizări nemijlocit în școlile din care au venit profesorii pentru ca elevii să aplice metoda în mod practic. Fiecare școală implicată în monitorizări a primit și un set de echipament necesar pentru monitoring, precum și obligația de a efectua în fiecare anotimp acest tip de monitorizări pentru a obține o imagine dinamică a schimbărilor calității apelor râurilor.
Elevii s-au implicat activ, au dat dovadă de cunoștințe, ingeniozitate și spirit analitic, au înțeles care este legătura dintre calitatea apei din râu și sănătatea lor, au conștientizat măsura în care atitudinea idiferentă a oamenilor cauzează catastrofe ecologice, iar unii chiar au și idei demne de a fi implimentate pentru a schimba situația spre bine.
Rezultatele monitorizărilor efectuate, precum și testările ulterioare vor fi disponibile pe www.loveyourriver.md.
Aceste activități au fost realizate în cadrul proiectului "Creșterea capacităților grupurilor relevante pentru implementarea managementului integrat al resurselor de apă in subbazinul râului Răut”, susținut de Agenția de Dezvoltare a Austriei.