Nume
Parola
Vizualizări: 8251
Schimbările climatice influenţează diferit femeile şi bărbaţii, iar politicile sectoriale trebuie modificate prin includerea egalităţii de gen în procesul de adaptare
4 Noiembrie 2016 — Un număr de 30 specialişti sectoriali, experţi, unităţi gender din instituţiile publice centrale, ONG-uri de mediu şi gender, s-au întrunit marţi, 1 noiembrie curent, la Chişinău, în cadrul unui atelier de lucru pentru a discuta despre impactul schimbărilor climatice asupra femeilor şi bărbaţilor şi includerea egalităţii de gen în contextul schimbărilor climatice în planificarea sectorială. Scopul evenimentului a fost de a dezvolta competenţele specialiştilor de a aborda necesitatea de adaptare pe sectoare prin prisma de gen şi de a îi familiariza cuimpactul diferit al schimbărilor climatice asupra femeilor şi bărbaţilor.
Evenimentul a fost organizat cu susţinerea Proiectului ADA/PNUD „Suport pentru Procesul Naţional de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice”.
„În procesul de adaptare a Republicii Moldova la schimbările climatice sunt implicate mai multe instituţii responsabile de gestionarea sectoarelor afectate. Sondajele, analizele experţilor, statisticile au demonstrat că impactul acestor schimbări este diferit asupra femeilor şi bărbaţilor. Prin abordarea subiectului în comun cu specialiştii sectoriali ne propunem să facilităm incorporarea adaptării la schimbările climatice prin prisma de gen în planificarea sectorială ”, a subliniat managerul Proiectului ADA/PNUD, Ala Druţă, în cadrul evenimentului.
Totodată, Ala Druţă a vorbit despre procesul de instituire a Planului Național de Adaptare(PNA) a Republicii Moldova la Schimbările Climatice, despre realizările în acest aspect ale Proiectului ADA/PNUD atrăgând atenția asupra necesității fortificării capacităților instituționale atât la nivel național, cât și sub-național.
„Subiectul cheie al discuţiilor l-a constituit impactul negativ diferit al schimbărilor climatice asupra femeilor şi bărbaţilor, dar şi percepţia diferită în instituții a conceptului egalității de gen şi a schimbărilor climatice. Este important ca atât factorii de decizie, cât și oamenii simpli să conştientizeze valoarea experienței diferite a femeilor și bărbaților, necesităţile lor diferite de adaptare. Respectiv, factorii de decizie, trebuie să ia în considerație aceste aspecte, pentru a le încorpora în politicile sectoriale elaborate. a menţionat Valentina Bodrug-Lungu, consultantul în gender a proiectului ADA/PNUD.
Pe parcursul seminarului Valentina Bodrug-Lungu a realizat o introducere în conceptul egalităţii de gen şi schimbările climatice, menționând aspectele cheie pentru integrarea dimensiunii de gen în planificarea și implementarea politicilor statului şi argumentând importanța dimensiunii de gen în procesul de comportare a populației în timpul dezastrelor naturale provocate de climă, impactul schimbărilor climatice și necesitățile diferite de adaptare la acestea, inclusiv depășirea barierelor sociale în dependență de stereotipuri. Totodată, doamna Bodrug-Lungu a vorbit despre egalitatea de gen, delimitările conceptuale, abordarea integratoare a egalității de gen, prezentând exemple, imagini din viața de zi cu zi a cetățenilor țării noastre. De asemenea, dumneaei a abordat aspectele vulnerabilității populației față de schimbările climatice şi a prezentat modalități de includere a dimensiunii de gen în procesul de ASC.
Tot în cadrul proiectului, participanții au discutat și despre instrumentele de comunicare utilizate în informarea societății cu referire la procesul de Adaptare la Schimbările Climatice, inclusiv, dificultăţile identificate şi soluţiile recomandate.
La final, cei prezenți și-au exprimat disponibilitatea de a promova și a distribui mesajele cheie privind dimensiunea de gen și ASC, în politicile sectoriale, precum și s-au arătat interesați de a aplica în practică recomandările experților.
Amintim, Proiectul "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice", are susținere din partea Agenției de Cooperare pentru Dezvoltare a Austriei (ADA) și finanțare din partea Ministerului Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului Managementului Apelor al Austriei.