Nume
Parola
Vizualizări: 9270
Cadrul legal privind activitatea BIC va fi consolidat
Chisinau, 15 Noiembrie 2016 — Pe agenda parlamentului se află în proces de examinare un proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, și anume Legea privind birourile istoriilor de credit (BIC), Codul contravențional, Codul penal, Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

În cadruldezbaterilor acestui proiect de lege în ședință de guvern în septembrie 2016 s-a menționat, că modificările și completările în cauză, elaborate cu asistența consultativă a Corporației Financiare Internaționale, urmăresc obiectivul de a consolida cadrul legal național referitor la formarea, prelucrarea, stocarea și păstrarea de către BIC a informației, ce caracterizează respectarea de către debitori a obligațiilor, asumate prin contractele de credit.

Astfel o modificare importantă prevede că în cazul lipsei consimțământului subiectului istoriei de credit, persoană fizică, sursa de formare a istoriei de credit nu va furniza nici o informație, cu excepția cazului în care sunt înregistrate întârzieri în executarea obligațiilor, conținute în contractul de credit, semnat cu banca, mai mari de 30 de zile. Cu alte cuvinte confidențialitatea și securitatea informației va fi asigurată conform exigenților legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal. În această perioadă, sursa de formare a istoriei de credit (banca) va trebui să notifice subiectul istoriei de credit, persoană fizică, printr-o scrisoare recomandată, ca acesta să poată în termenul de 30 de zile să remedieze situația.

Totodată, prezentarea informației de către sursele de formare a istoriilor de credit referitor la persoanele juridice și întreprinzătorii individuali se va face fără obținerea consimțământului acestora. Însă, cu condiția existenței unei cereri scrise de a li se oferi servicii de creditare sau a garanțiilor. Astfel, un subiect care dă dovadă de responsabilitate în onorarea obligațiilor privind rambursare creditului, va avea o reputație bună în perspectiva contractării unui nou împrumut.

Se propune revizuirea termenelor de păstrare și prezentare a informației de către sursele de formare a istoriilor de credit de la şapte la cinci ani. În 50 la sută dintre țările în care activează BIC, termenele variază între de trei și cinci ani. Aceasta, pentru a oferi o a doua șansă consumatorilor de credite.

În proiectul de lege se regăsesc și alte modificări și completări care la prima vedere par tehnice, dar sunt de importanță. Printre ele se înscriu micșorarea perioadei, necesare pentru emiterea de către BIC a rapoartelor de credit de la cinci la două zile lucrătoare; dreptul BIC de a obține de la persoanele juridice, de drept public și privat, a informației despre gajul bunurilor imobile și mobile, felul cum respectă subiectul istoriei de credit a obligațiilor față de bugetul public național și, eventual, precum îndeplinește hotărârile judecătorești. Toate aceste și alte detalii, sunt necesare pentru creditori, ca ei să poată prezice nivelul de risc, atunci când acordă credite.

Nu sunt de neglijat nici modificările și completările, care preconizează schimbul de informație între BIC, externalizarea funcțiilor de formare, prelucrare, și păstrare a informației. Ceea ce va contruibui la reducerea costurilor, a necesității de personal, precum și pe baza economiilor, implementarea unor echipamente și tehnologii performante de securizare a datelor, a informației.

Conform proiectului, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) va verifica condițiile de licențiere a BIC și calitatea serviciilor prestate. Atât CNPF, dar și alte instituții nu vor dispune de împuternicirile de a supraveghea sursele de formare a istoriilor de credit. Banca Națională a Moldovei va verifica băncile comerciale în calitatea lor de surse de formare a istoriilor de credit și utilizării acestora.

Ultimele, dar nu cele din urmă modificări și completări se referă la sancțiunile prevăzute în proiectul de lege nominalizat. Astfel, neprezentarea informației în volumul stabilit de Legea privind BIC și în contractul de prestare a serviciilor informaționale sau prezentarea eronată a acesteia de către sursele de formare a istoriilor de credit (băncile), precum și de către persoanele cu funcții de răspundere a acestora, dacă asemenea acțiuni au cauzat daune de proporții mari, se vor pedepsi cu amendă de la 800 până la 2000 de u.c., cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. Iar persoana juridică se va pedepsi cu amendă de la 1000 până la 3000 u.c. și privare de drept de a exercita o anumită activitate.

Organizarea schimbului de informații sau transmiterea, sau divulgarea informațiilor, ce caracterizează respectarea de către debitori a obligațiilor asumate prin contractele de credit, de către persoanele juridice, ce nu dețin licențe pentru activitatea BIC, dacă aceste activități au cauzat daune în proporții mari, va fi pedepsită cu amendă de la 150 la 500 u.c. sau cu închisoare de până la trei ani, aplicată persoanelor cu funcții de răspundere ale acestora.

Autor: Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD”

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă