Nume
Parola
Vizualizări: 593
Din categorie: Dezvoltare Regională
La ADR Nord se pun bazele creării unor comisii regionale sectoriale
Bălți, 16 Februarie 2017 — Membrii grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a viitoarelor comisii regionale sectoriale, ce urmează a fi create în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, s-au întrunit joi, 16 februarie, în cadrul unei ședințe în incinta ADR Nord. Ședința face parte din activitățile de consolidare a capacităților CRD, desfășurate de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

Posibilitățile limitate ale CRD Nord pentru luarea deciziilor, nivelul redus de implicare și lipsa motivării în participare, lipsa resurselor financiare pentru dezvoltarea capacităților, conlucrarea insuficientă a CRD Nord cu instituțiile la nivel central și local sunt doar unii dintre factorii semnalați periodic de către membrii CRD Nord. În acest context, se urmărește crearea și consolidarea, în cadrul CRD Nord, a unor platforme pentru guvernare sectorială, structuri ce, odată înființate sub forma unor comisii regionale sectoriale și grupuri de lucru, vor dezbate proiecte de decizii, elaborând totodată recomandări pe marginea acestora, pentru a fi prezentate ulterior în cadrul ședințelor CRD Nord.

Viitoarele structuri vor avea drept atribuții examinarea și aprobarea priorităților dezvoltării regionale, promovarea proiectelor regionale în rândul donatorilor și investitorilor, examinarea, cu suportul experților independenți specializați, a portofoliului de proiecte, a diferitor studii, analize și recomandări pentru cristalizarea unei viziuni regionale privind dezvoltarea sectorului respectiv.

Potrivit consultanților GIZ, de competența comisiilor de specialitate ale CRD Nord va ține, de asemenea, identificarea zonelor defavorizate, promovarea portofoliilor de proiecte în domeniile prioritare, monitorizarea rezultatelor implementării proiectelor, precum și cooperarea cu donatori și organizații internaționale.

Din componența grupului de lucru au făcut parte Iraida Bînzari, președinta raionului Fălești; Victor Cimpoieș, directorul executiv al Asociației obștești „Cutezătorul”, orașul Fălești; Serghei Cetulean, primarul comunei Parcani, raionul Soroca; Diana Josan, specialistă în planificare strategică și programare la ADR Nord, Vlad Ghițu, consultant GIZ, Stela Corobceanu, expertă GIZ. Membrii grupului de lucru au discutat pe marginea schiței Regulamentului de funcționare a comisiilor de specialitate, oferind propuneri pentru îmbunătățire acestuia. Potrivit lor, e necesar ca activitatea viitoarelor structuri sectoriale să fie reglementată clar și să contribuie la transparența activității CRD.

După ce va fi definitivat, Regulamentul de funcționare a comisiilor regionale sectoriale va fi propus CRD Nord pentru aprobare.

www.adrnord.md

Statistica

  • 9680 comunicate de presă
  • 326 jurnalişti înscrişi
  • 130 instituţii/companii înscrise
  • 466 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate