Nume
Parola
Vizualizări: 8677
Republica Moldova va avea o foaie de parcurs pentru implementarea Acordului de la Paris privind combaterea efectelor schimbărilor climatice
Chişinău, 22 Iunie 2017 — Ce? Masă rotundă pentru autoritățile naţionale, societatea civilă, sectorul privat și parteneri de dezvoltare pentru a iniția dialogul național privind implementarea Acordului de la Paris și îndeplinirea angajamentului asumat – contribuția națională determinată intenţionată – de a reduce, necondiționat până în anul 2030, emisiile totale de gaze cu efect de seră cu 64%, comparativ cu nivelul atins în anul 1990. Republica Moldova estimează investiţii necesare de peste 300 de milioane de dolari pentru atingerea unei ținte de 78%, în mod condiționat.

Unde? Chişinău, str. Sfatul Ţării 29, Le Roi Business Centru, etaj 2, sala de şedinţe

Când? Vineri, 23 iunie 2017, ora 9:00 (înregistrarea 09:00-09:30)

La eveniment vor participa:
• Dafina GERCHEVA, coordonatoare rezidentă ONU și reprezentantă permanentă PNUD în Moldova
• Inga PODOROGHIN, Secretar de Stat, Ministerul Mediului

Important: Pe 4 mai 2017, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul de la Paris privind schimbările climatice, adoptat la 12 decembrie 2015. Acordul are ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Acordul de la Paris a fost adoptat în cadrul celei de-a 21-a Conferinţe a celor 197 părți la Convenţia ONU cu privire la schimbarea climei. 148 de părți au ratificat deja acest acord, care promovează aplicarea principiului responsabilităţii comune, în limita circumstanţelor naţionale.

Părțile semnatare ale Acordului de la Paris trebuie să asigure implementarea, până în 2030, măsurilor necesare pentru menţinerea creşterii temperaturii medii globale sub 2 grade Celsius față de nivelul pre-industrial, precum şi pentru dezvoltarea capacităților de adaptare şi rezistenţă la schimbările climatice.

Pentru detalii suplimentare: Laura Bohanțova, Coordonatoare comunicare, PNUD Moldova, tel: (373 68) 511 883 sau laura.bohantova@undp.org