Nume
Parola

Fă-ți cont de companie/organizație pentru a-ți crește prezența în presă și mediul online

  • 11 667 comunicate de presă
  • 140 instituţii/companii înscrise
  • 329 jurnalişti înscrişi
  • 475 utilizatori înscrişi
Vizualizări: 3311
Chișinău, 3 Februarie 2011 — Astăzi, 3 februarie 2011 este sărbătorită Ziua Internaţională a Alegerilor, instituită pentru prima dată în 2005 la iniţiativa Conferinţei Globale a Oficialilor Electorali. Cu această ocazie, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte aduce mulțumiri cetăţenilor Republicii Moldova pentru activismul şi responsabilitatea de care au dat dovadă pe parcursul anilor în exercitarea dreptului de vot, precum și societății civile pentru promovarea activă a principiilor alegerilor libere și corecte.
Vizualizări: 2951
Chișinău, 30 Noiembrie 2010 — Pornind de la principiile care stau la baza unor alegeri libere şi corecte şi anume:
- asigurarea unui climat de campanie nemarcat de violenţe;
- lipsa tentativelor de intimidare sau împiedicare a candidaţilor de a-şi prezenta programele politice.
- egalitatea şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea autorităţilor de stat în ceea ce priveşte campania electorală.

Vizualizări: 3237
Chișinău, 12 Octombrie 2010 — Pornind de la principiile care stau la baza unor alegeri libere şi corecte:

- asigurarea unui climat de campanie nemarcat de violenţe;
- lipsa tentativelor de intimidare sau împiedicare a candidaţilor în a-și prezenta programele electorale;
- egalitatea şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea autorităţilor de stat în ceea ce priveşte implicarea în campania electorală;
- asigurarea dreptului de a vota tuturor cetăţenilor;
- accesul nediscriminatoriu la mass-media pentru concurenţii electorali şi reflectarea neutră a alegerilor de către mijloacele de informare în masă, în special de media publică;
- libertatea mass-media;
- libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie;
- acurateţea listelor electorale;
- separarea clară între partid şi stat, care nu ar permite, printre altele, utilizarea de către cei aflaţi la guvernare a resurselor publice în interese de partid în cadrul campaniilor electorale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

În condițiile înregistrării de către Comisia Electorală Centrală pe 11 octombrie 2010 a primelor partide în competiția electorală și demararea de facto a campaniei electorale, precum și luând în considerare experiența recentă de organizare a campaniei electorale pentru referendumul constituțional din 5 septembrie 2010,

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte solicită concurenților electorali să asigure respectarea principiilor alegerilor libere și corecte enunțate mai sus dând dovadă de un comportament civilizat, responsabil și onest față de alegători;

Coaliția cheamă concurenții electorali să se abțină de la utilizarea propagandei, dezinformării, minciunii, fricii și a fobiilor sociale/politice, a comportamentului violent și a tentativelor de intimidare care ar putea să destabilizeze echilibrul social şi să genereze tendinţe de intoleranţă în societate;

Coaliția solicită partidelor politice aflate la guvernare, atât la nivel central cât și local, să nu utilizeze resursele publice în interese de partid în cadrul campaniei electorale;

Coaliţia încurajează concurenţii electorali să respecte principiul egalităţii de gen în procesul de constituire a listelor de candidaţi, elaborarea programului electoral şi în reflectarea de către mass-media a campaniei electorale;

Coaliția solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului să asigure respectarea de către radiodifuzori a Codului Audiovizualului și a Codului Electoral în campania electorală;

Coaliția face apel către Comisia Electorală Centrală și Guvernul Republicii Moldova să întreprindă măsuri active și eficiente de asigurare a dreptului tuturor cetățenilor de a participa la alegeri, în special prin crearea condițiilor pentru ca cetățenii din regiunea transnistreană și din afara țării să-și poată exercita liber dreptul de vot;

Coaliția solicită Comisiei Electorale Centrale să monitorizeze procesul de întocmire a listelor electorale asigurând acurateţea şi corectitudinea acestora;

În calitate de „câine de pază” a democraţiei, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte va monitoriza respectarea principiilor alegerilor libere și corecte în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 și va publica rezultatele monitorizării la finalul scrutinului.

Consiliul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte
Vizualizări: 3312
Chișinău, 30 Septembrie 2010 — Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) salută decizia Comisiei Electorale Centrale de a organiza la 30 septembrie 2010 „Ziua Tânărului Alegător”. Asemenea activități de educație civică, realizate deopotrivă de instituții ale statului, precum CEC și de alte organizații ale societății civile contribuie în mod evident la cultivarea spiritului civic în rândul tinerilor din Republica Moldova.
Vizualizări: 3223
Chișinău, 16 Septembrie 2010 — Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte își exprimă dezacordul față de decizia CCA de a sancționa IPNA Teleradio-Moldova și PublikaTV pentru că au difuzat spoturi de educație civică și îndemnuri de a participa activ la procesul electoral în perioada campaniei pentru referendumul constituțional din 5 septembrie 2010. Decizia CCA reprezintă o sfidare a libertății de exprimare a mass-media și a dreptului cetățeanului de fi informat și de a-și exercita votul în mod liber şi conştient.
Vizualizări: 3472
Chișinău, 13 Septembrie 2010 — Pornind de la principiile care stau la baza unor alegeri libere şi corecte şi anume:
- asigurarea unui climat de campanie nemarcat de violenţe;
- lipsa tentativelor de intimidare sau împiedicare a candidaţilor de a-şi prezenta programele politice.
- egalitatea şanselor candidaţilor electorali, care impune printre altele o atitudine neutră din partea autorităţilor de stat în ceea ce priveşte campania electorală.
Vizualizări: 3402
Chișinău, 19 August 2010 — Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte îşi exprimă îngrijorarea faţă de modul în care Comisia Electorală Centrală (CEC) şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), în calitate de autorităţi ale statului abilitate cu organizarea şi asigurarea bunei desfăşurări a campaniei electorale pentru referendumul constituţional din 5 septembrie 2010, respectă legislaţia electorală în vigoare şi o aplică în cadrul acestui scrutin.

Prin prezentul demers, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte atrage atenţia autorităţilor statului, misiunilor de observare a scrutinului din 5 septembrie 2010, precum şi opiniei publice asupra unui şir de situaţii în care autorităţile sus menţionate nu şi-au îndeplinit, sau au realizat doar parţial sarcinile care le revin în domeniu:

1.
Vizualizări: 3302
Chișinău, 9 August 2010 — Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte încurajează cetățenii Republicii Moldova să participe activ la referendumul constituțional din 5 septembrie 2010. Coaliția se pronunță în favoarea participării libere și conștiente a cetățenilor în toate procesele electorale și din acest considerent îndeamnă cetățenii să-și realizeze pe deplin dreptul la vot în cadrul scrutinului din 5 septembrie 2010.
Vizualizări: 3429
Chișinău, 13 Iulie 2010 — Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, studiind proiectul Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la referendumul constituțional din 05 septembrie 2010 elaborat de către Comisia Electorală Centrală, constată următoarele:

1. Articolul 64 (prim) alin.
Vizualizări: 3437
Chișinău, 9 Iunie 2010 — Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a luat act de decizia adoptată la 3 iunie 2010 de către Alianța pentru Integrare Europeană cu privire la organizarea în toamna anului 2010 a alegerilor parlamentare anticipate. Totodată, Coaliția salută dorința tuturor forțelor politice de a modifica art.