Nume
Parola
Vizualizări: 74
Din categorie: Dezvoltare Regională
25 Mai 2017 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru lansează procesul de consultare publică a Programului Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Sprijin în Afaceri pentru Regiunea de Dezvoltare Centru.

Programul Regional Sectorial reprezintă un instrument operaţional în planificarea regională, cu menirea de a spori capacitatea APL-urilor în elaborarea proiectelor regionale durabile şi de a crea condiţii pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniul infrastructurii de sprijin în afaceri, care încorporează necesităţile de dezvoltare a sectorului vizat în Regiunea de Dezvoltare Centru, respectându-se conformitatea acestuia cu politicile sectoriale, practicile existente şi cadrul strategic relevant.
Vizualizări: 94
Din categorie: Dezvoltare Regională
24 Mai 2017 — Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatol Usatîi, însoțit de o echipă a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor(MDRC), a efectuat, azi, 24 mai, o vizită de inspectare pe șantierele de lucru din orașul Hîncești unde se implementează la moment 3 proiecte de dezvoltare regională. Astfel, reprezentanții MDRC și echipa ADR Centru au întreprins o vizită de lucru la proiectul „Dezvoltarea atractivității economice în sectorul cu potential industrial regional a orașului Hîncești prin construcția capitală a drumului de ocolire" unde se implementează etapa a II-a a proiectului.

Vizualizări: 215
Din categorie: Dezvoltare Regională
19 Mai 2017 — Astăzi, 19 mai, echipa de evaluare a proiectelor regionale a organizat evaluarea impactului proiectului „Grup de producători şi Casă de ambalare pentru servicii moderne de marketing la export" aplicat la ADR Centru de către primăria satului Costești, Ialoveni.
În cadrul acestui proiect regional, la Costești, în primăvara anului 2014, au demarat lucrările de construcție a primei case de ambalare a fructelor din Republica Moldova.
Vizualizări: 99
Din categorie: Dezvoltare Regională
18 Mai 2017 — IMSP Spitalul Raional Orhei, a fost vizitat de reprezentanții Ambasadei Suediei în Ucraina și Republica Moldova - în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova" implementat de către ADR Centru cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Delegația de 12 persoane a fost însoțită de reprezentanții ADR Centru, administrația IMSP Spitalului Raional Orhei și reprezentanții CR Orhei.
Vizualizări: 128
Din categorie: Dezvoltare Regională
18 Mai 2017 — În incinta Consiliului raional Ungheni a avut loc o nouă ședință de lucru a Comitetului director local (CDL). Comitetul a întrunit reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), ADR Centru, autorități publice locale și experți.
Vizualizări: 131
Din categorie: Dezvoltare Regională
16 Mai 2017 — Astăzi sediul ADR Centru a fost neîncăpător pe motiv că s-a desfășurat procedura de deschidere a ofertelor depuse în cadrul licitației publice pentru selectarea operatorului economic ce va executa lucrările de construcție a unui apeduct magistral pentru localitatea Bardar din raionul Ialoveni. Astfel, au fost înregistrate 16 oferte de prețuri pentru obiectul sus-menționat.
Vizualizări: 200
Din categorie: Dezvoltare Regională
11 Mai 2017 — În Regiunea Centru a fost organizată o Masă Rotundă dedicată Zilei Europei. Evenimentul s-a desfăurat la Ștrășeni și a adunat mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice din raionul Strășeni, ADR Centru, precum și oaspeți din alte regiuni ale țării.
Vizualizări: 202
Din categorie: Dezvoltare Regională
Ialoveni, 11 Mai 2017 — Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru, în colaborare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei(GIZ), a organizat astăzi, 11 mai 2017, două ateliere de informare a reprezentanților Autorităților publice locale (APL) din Regiunea Centru unde se implementează proiecte de modernizare a serviciilor publice locale din surse de finanțare ale Uniunii Europene (UE). De menționat faptul că pentru Regiunea Centru au fost selectate spre implementare de către ADR Centru cu suportul Proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Moldova” (MSPL) 6 proiecte dintre care 2 în domeniul Alimentare cu apă și canalizare (AAC) și 4 în domeniul Eficiența Energetică în clădirile publice (EE).
Vizualizări: 282
Din categorie: Dezvoltare Regională
4 Mai 2017 — Membrii Grupului de Lucru Regional Sectorial (GLRS) în domeniul dezvoltării infrastructurii de sprijin a afacerilor s-au în cadrul unei ședințe de lucru. Întrunirea a avut ca scop central prezentarea proiectului Programului Regional Sectorial în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerilor.
Vizualizări: 213
Din categorie: Dezvoltare Regională
13 Aprilie 2017 — Directorul ADR Centru, Viorel Jardan și reprezentanții secției managementul proiectelor, au întreprins o vizită de lucru la proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca rîului Lăpușnița, raionul Hîncești" unde la moment se realizează lucrări de construcție a rețelei de canalizare în cele 3 localități partenere: Sofia, Bălceana și Negrea.

Astfel, reprezentanții ADR Centru însoțiți de primarii satelor Sofia, Bălceana și Negrea, responsabilul tehnic și reprezentanții antreprenorului selectat pentru efectuarea lucrărilor au întreprins o vizită în teren, unde urmează să fie construite obiectivele principale din cadrul proiectului precum construcția unei stații de epurare, a două stații de pompare, 11543 m de rețele gravitaționale de canalizare și 4460 m de canalizare sub presiune.Statistica

  • 9404 comunicate de presă
  • 323 jurnalişti înscrişi
  • 129 instituţii/companii înscrise
  • 462 utilizatori înscrişi

Valid XHTML 1.0 StrictMarketing si publicitate