Nume
Parola
VIOREL SOLTAN: AM MARI SPERANŢE PRIVIND DERULAREA REFORMELOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
3 Ianuarie 2013 — Dle Viorel Soltan,  aş vrea să Vă întreb cum a fost anul 2012 pentru Dumneavoastră? Ce puneţi la capitolul reuşite şi ce… la planuri de viitor?

În general, a fost un an bun şi plin de activităţi. Ca şi succese ale Centrului PAS, aş menţiona completarea staff-ului organizaţiei cu încă doi experţi valoroşi, elaborarea unui şir de studii şi analize cu referire la politicile din domeniul sănătăţii, demararea unor proiecte noi. În anul 2012 am finalizat cu succes proiectul “Prevenirea hepatitelor virale B şi C în Moldova”, finanţat de Banca Mondială, rezultatele căruia au fost confirmate de finanţator ca unele dintre cele mai bune în regiune. Tot în acest an, am trecut printr-un proces foarte complicat de revizuire a proiectelor finanţate de Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, în final, obţinând aprobarea continuării finanţării pentru anii 2013-2015.

Referitor la planurile de viitor, îmi doresc o intensificare a activităţilor de monitorizare a politicilor în domeniul sănătății, diversificarea portofoliului de proiecte şi iniţierea unor proiecte noi, care să asigure o durabilitate activităţilor desfăşurate până acum de către Centrul PAS. Desigur, în toate acestea mizez pe relaţii de colaborare constructive cu partenerii locali şi internaţionali.

Vă cunoaştem ca o persoană care susţine şi promovează activ reformele în domeniul sănătăţii. Mă refer aici, în special, la iniţiativele de restructurare a serviciilor de control al tuberculozei şi HIV/SIDA, pe care le-aţi lansat încă în perioada când aţi activat în funcţia de viceministru al Sănătăţii, prin punerea în aplicare a unei Foi de Parcurs pentru Ministerul Sănătăţii. Ce aşteptări aţi avut atunci şi cum vedeţi realizarea acestor reforme în anul 2013?


Am avut şi continui să am mari speranţe privind derularea reformelor în domeniul sănătăţii, cu precădere, a celor din sectorul spitalicesc. Sincer să fiu, am aşteptat ca anul 2012 să aducă mai multă claritate asupra planului de acţiuni şi asupra instituţiilor medicale, ce urmau să fie reformate (inclusiv, instituţii municipale). Sper ca 2013 să fie mai rodnic din punct de vedere al reformelor, ce vor fi accelerate spre binele cetaţeanului.

Într-un articol al Dumneavoastră aţi menţionat că, potrivit OMS, în Moldova nu există epidemie de tuberculoză, ci “o stare de urgenţă”. Cum putem ieşi din această zonă gri în care ne aflăm vizavi de situaţia privind tuberculoza în ţară? Vă întreb şi din considerentul că de când sunteţi la Centrul PAS şi, mai înainte, la AIHA, aţi avut întotdeauna în vizorul Dumneavoastră domeniul tuberculozei…


Tuberculoza este o maladie medico-socială complexă, care descrie nu numai nivelul sistemului sănătăţii, dar şi calitatea protecţiei sociale şi chiar nivelul general de bunăstare al societăţii. În perioada 2011-2012 am lansat câteva proiecte revoluţionare, care deja încep să aducă roade. La moment, dispunem doar de unele date preliminare, care indică asupra faptului că politicile modern, propuse de Centrul PAS, vor genera un impact vădit asupra poverii tuberculozei în Moldova. Către mijlocul anului 2013, sper să avem o documentare mai bună a acestor rezultate, ce vor servi drept dovezi pentru introducerea noilor strategii în controlul tuberculozei la nivel naţional şi internaţional.

Care ar fi, în opinia Dumneavoastră, rolul sectorului neguvernamental în promovarea reformelor din sistemul sănătăţii?

Rolul sectorului neguvernamental este unul foarte important şi ţine de mai multe aspecte. În primul rând, prin expertiza şi experienţa pe care au acumulat-o, organizaţiile neguvernamentale pot şi trebuie să contribuie la elaborarea noilor reforme în sectorul sănătăţii. În al doilea rând, organizaţiile neguvernamentale sunt cele mai indicate pentru a monitoriza implementarea acestor reforme. 

Decurând, Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei a semnat grantul de continuare a finanţării pentru activităţile din domeniul TB/SIDA (pentru anii 2013-2015) cu Centrul PAS, în calitate de Recipient Principal din partea societăţii civile. Ce argumente au contribuit la acceptarea acestei finanţări pentru Republica Moldova?

Cel mai important argument este că ambele proiecte, implementate de Centrul PAS (pentru HIV/SIDA şi tuberculoză), în perioada 2011-2012, au obţinut rating-ul “A” – cel mai înalt grad de apreciere din partea Fondului Global. Această apreciere este atribuită atât Centrului PAS (Recipientul Principal), cât şi subrecipienţilor, partenerii noştri: Fundaţia Soros-Moldova, Centrul de Dezvoltare în Sănătate “AFI”, Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”, Asociaţia de binefacere “Viaţa Nouă”, Institutul pentru Drepturile Omului şi alţii. Un alt argument este că echipa Centrului PAS a reuşit în mai puţin de jumătate de an să finalizeze la timp şi calitativ întreg procesul de negociere cu Fondul Global, obţinând astfel continuarea finanţării proiectelor pentru anii 2013-2015.

Din anul 2011 deţineţi un mandat special în conducerea Fondului Global: membru al Bordului Fondului Global din partea Europei de Est și Asiei Centrale şi președinte al Comitetului de Finanțe și Performanță Operațională (Geneva, Elveția). Ce ne puteţi spune despre noile strategii şi politici de control al Fondului Global, care vor fi puse în aplicare pentru ţările recipiente de granturi?

Întradevăr, în anul 2011 am avut un mandat de membru al Bordului Fondului Global. Pentru perioada 2012-2013, am fost ales în funcţia de preşedinte al Comitetului de Finanţe şi Performanţă Operaţională al Fondului Global. În aceste poziţii cheie am avut posibilitatea să particip la elaborarea Strategiei de activitate a Fondului Global pentru anii 2011-2015, dar şi al noului mecanism de finanţare, care va fi aplicat începând cu anul 2013. Noile strategii şi politici promovate de Fondul Global la nivel mondial au ca scop identificarea mai bună a intervenţiilor, care să acopere cu o precizie mai mare necesităţile populației. Sper foarte mult ca Republica Moldova să obţină o continuare a finanţării în 2014 ca rezultat al prioritizării mai bune a programelor naţionale de control al tuberculozei şi HIV/SIDA.

Pe final, Vă rugăm să veniţi cu un mesaj pentru cititorii noştri…

Doresc tuturor multă sănătate, fericire, prosperitate, frumoase realizări personale şi profesionale. Să ne străduim să facem lucrurile mai bune fiecare acolo unde suntem şi numai astfel vom reuşi să obţinem indicatorii pentru un “bine” comun. La mulţi ani!

Vă mulţumim pentru interviu şi Vă urăm, la rândul nostru, un An Nou fericit!

Pentru conformitate,
Victoria Tataru