Nume
Parola
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII „ÎN RĂZBOI” CU INDUSTRIA TUTUNULUI
27 Septembrie 2013 — Reflecții pe marginea ședinței Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, în cadrul căreia reprezentanții industriei tutunului au opus rezistență vădită documentelor elaborate de Ministerul Sănătății

Deși Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (CCCT), tratat internațional fundamental în domeniu, ratificat și de Republica Moldova,  în articolul 5 (Obligații generale),  alineatul 3, obligă Părțile să acționeze “pentru protejarea politicilor de control al tutunului de interesele comerciale sau de alt tip ale industriei tutunului”, în Republica Moldova, reprezentanții industriei tutunului decid soarta documentelor de politici publice de sănătate dacă să fie acceptate sau ba.

Cel mai recent caz s-a întâmplat acum două zile, când membrii  Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător (instituit prin Hotărârea de Guvern nr. Nr. 1429 din  16.12.2008 (a se vedea componența nominală a acestui grup http://lex.justice.md/md/330165), chiar în deschiderea ședinței, au votat în unanimitate (cu excepția reprezentantului Ministerului Sănătății), excluderea de pe agenda de lucru a chestiunii ce ține de examinarea Analizei preliminare a impactului de reglementare (AIR) efectuată asupra necesității modificării și completării unor acte legislative, care se referă la Legea nr.278 din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun.

Subiectul a fost retras la propunerea dlui Serghei Toncu, vicedirector al  Camerei de Comerț Americane (AmCham), organizație ce reprezintă interesele celor mai mari producători de tutun din lume (British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris), dar și a altor peste 80 de instituții cu capital privat în Republica Moldova (lista membrilor a se vedea la http://www.amcham.md/index.php?go=members&sub=members), opinia cărora ar însemna că a fost exprimată prin votul AmCham. Motivul  retragerii de pe ordinea de zi a subiectului respectiv, în opinia dlui Tuncu, este “lipsa consultărilor publice pe marginea documentului dat“.

În opinia reprezentanților Ministerului Sănătății, autoritatea responsabilă de elaborarea AIR-ului, motivul invocat este unul total nefondat, întrucât au fost respectate toate procedurile de consultări publice, după cum prevede Hotărârea Guvernului nr.1230 din 24 octombrie 2006 “Cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006). Proiectul AIR-ului a fost examinat de expertul Grupului de lucru. AIR-ul a fost  plasat pe pagina web a autorităţii administraţiei publice pentru consultări publice - http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=817  În plus, pe data de 19 august, grupul de lucru intersectorial, care elaborează noul proiect de lege pentru controlul tutunului, instituit de Ministerul Sănătății, a organizat o ședință de dezbateri publice, la care au fost invitați toți reprezentanții instituțiilor și autorităților interesate în domeniu. Deși este împotriva prevederilor Convenției cadru a OMS cu privire la controlul tutunului ca reprezentanții industriei tutunului să participe la asemenea dezbateri, întrucât există un conflict vădit de interese, aceștia din urmă (împreună cu reprezentanții patronatelor, medului de afaceri) au fost așteptați la ședința respectivă pentru a discuta, punct cu punct, fiecare recomandare de îmbunătățire a noului proiect de lege,  propuse după prima rundă a consultărilor publice din patru aprilie curent.

Invitația de participare la ședință a fost însă neglijată de reprezentanții instituțiilor menționate mai sus. La fel, pe marginea documentului completat și revizuit, aflat pentru a doua oară în dezbateri publice, nu a fost recepționată nicio expunere în scris, ceea ce vădește lipsă de respect din partea reprezentanților domeniului de afaceri din Republica Moldova față de reprezentanții Ministerului Sănătății, care promovează în mod insistent politica Guvernului privind crearea condiţiilor  pentru realizarea obligațiunilor și angajamentelor Republicii Moldova asumate în cadrul ratificării CCCT și negocierii Acordului de asociere la UE.

În același timp, propunerea membrilor Am Cham despre excluderea examinării chestiunii cu privire la Analiza preliminară a impactului de reglementare (AIR), document aflat în consultări publice de la 4 aprilie curent, a fost acceptată fără nicio obiecție din partea Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, care s-a întrunit la 25 septembrie current în sala de ședințe a Ministerului Economiei.

Potrivit Svetlanei Cotelea, viceministru al Sănătății, ședința respectivă a demonstrat o dată în plus cât de ușor se iau deciziile în cadrul acestui grup de lucru. A fost foarte ușor acceptată/votată propunerea  venită din partea reprezentanților companiilor, care promovează interesul industriei tutunului în defavoarea politicilor promovate de Ministerul Sănătății. Reprezentanții industriei tutunului din Republica Moldova opun rezistență documentelor elaborate de Ministerul Sănătății și tergiversează intenționat procesul de elaborare a acestora.

Ghenadie Țurcanu, reprezentant al Consiliului Național de Participare (CNP), coordonator de programe la Centrul PAS, la rândul său, și-a manifestat regretul că industria tutunului, prin intermediul Camerei de Comerț Americane, care reprezintă inclusiv cele 4 companii mari de tutun internaționale (British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris), reușește să manipuleze membrii Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, implicându-se în politicile statului RM pentru a-și promova interesele. Aceasta se face în detrimentul sănătății populației și a Guvernului RM, care prin Hotărârea nr.100 din 16.02.2012, a aprobat Programul național privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016, ce prevede, printre altele, până la sfârșitul anului 2013, armonizarea 100% a legislaţiei naţionale în domeniul controlului tutunului în conformitate deplină cu dispoziţiile CCCT şi acquis-ul comunitar.

Și Antonița Fonari, vicepreşedinte al CNP şi secretar general al Consiliul Naţional al ONG-urilor (CNO) din Republica Moldova este surprinsă de faptul că în țara noastră industria tutunului intervine atât de agresiv în procesul de elaborare a politicilor statului, în timp ce în țările de origine ale companiilor globale de tutun acestea au pierdut deja bătălia pe segmentul promovării intereselor lor de lobby. Astfel, în SUA, producătorii de tutun sunt obligaţi să recunoască public că decenii la rând au minţit populaţia cu privire la impactul produselor din tutun şi nu au informat cetăţenii despre daunele reale ale tutunului. Tribunalul Federal  din SUA le-a oferit producătorilor de tutun un termen de la 1 decembrie 2013 până la 1 martie 2014 pentru a decide despre modalitatea în care aceştia vor comunica cetăţenilor adevărul camuflat până acum de floricelele gingașe de pe pachetele de ţigări şi de publicitatea cu cowboy sexy.

Companiile mari de tutun sunt date în judecată și plătesc amenzi fabuloase pentru faptul că au dus în eroare consumatorii pe parcursul anilor, promovând mesaje eronate precum că sunt ușoare, fără consecințe dăunătoare asupra sănătății, contribuind la obținerea unei cariere de succes în viață. Cert este faptul că, în majoritatea țărilor în care există aceste companii, deja au fost aprobate legi comprehensive de control al tutunului și populația țărilor susține legislația antitutun.

Necesitatea inițierii elaborării modificărilor şi completărilor la Legea nr.278 din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun este determinată de faptul că aceasta din urmă, în versiunea în care există, nu contribuie la reducerea consumului de tutun și la îmbunătățirea sănătății, include prevederi confuze, care lasă multe uși deschise pentru nerespectarea legii. 

În același timp, consecinţele devastatoare ale consumului de tutun şi expunerii la fumul de tutun sunt deosebit de impunătoare pentru Republica Moldova, pentru că 57,6% din mortalitatea totală în rândul bărbaţilor şi 62,3% din mortalitatea totală în rândul femeilor, din cauza maladiilor cardiace coronariene, este atribuită cauzelor ce ţin de fumat.  

Din toţi fumătorii adulți 62,3% au început să fumeze până la vârsta de 19 ani şi 89,5% - până la vârsta de 25 de ani. Conform Raportului preliminar referitor la studiul MICS, efectuat în anul 2012, 49% dintre bărbații și 8% dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani fumează. Îngrijorător este faptul că ponderea femeilor care fumează este în creștere, ca urmare a orientării marketingului produselor din tutun asupra femeilor. Orientarea marketingului produselor din tutun spre adolescenţi şi tineri (plasarea publicităţii pentru ţigări la nivelul ochilor copiilor, confecţionarea pachetelor de ţigări ademenitoare pentru fete: flori, culori pastelate, care sunt înşelătoare şi creează o imagine pozitivă obiceiului de a fuma) a condus la creşterea prevalenţei fumatului printre fete, de la 24% în 2007, la 27% în 2011. 

Pentru a remedia problemele privind starea de sănătate a populației, se propune implementarea unor măsuri legislative de control al tutunului care să fie mai eficiente, precum: interzicerea completă a fumatului în spaţiile publice închise, aplicarea în mărime de 75% a avertismentelor combinate privind fumatul pe ambele părţi ale pachetelor de ţigări , interzicerea totală a publicităţii şi promovării produselor din tutun etc., prevederi care se includ în noul Proiect de lege privind controlul tutunului,  aflat în consultări publice pentru a fi avizat și aprobat.

Tutunul este singura cauză de deces, care poate fi prevenită. Prin aprobarea măsurilor de control al tutunului vom contribui la salvarea a circa 4000 de cazuri de deces anual și la protejarea sănătății tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Pentru conformitate,
Victoria Tataru, jurnalistă