Nume
Parola
Vizualizări: 7809
Concurs pentru articole jurnalistice cu privire la problemele de adaptare la schimbările climatice
29 Septembrie 2017 — Oficiul ”Schimbarea Climei”, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, lansează un concurs pentru articole jurnalistice cu privire la problemele de adaptare la schimbările climatice
Oficiul ”Schimbarea Climei”, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediul Proiectului ADA/PNUD "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice" lansează un concurs pentru articole jurnalistice cu privire la problemele de adaptare la schimbările climatice, deschis tuturor jurnaliștilor din presa națională și locală, mass media online, radio și televiziune. Obiectivul este de a-i încuraja pe reprezentanții mass media să se specializeze în scrierea informațiilor ce țin de adaptarea Republicii Moldova la schimbările climatice, de a le spori interesul față de acest subiect, de a contribui la elaborarea și promovarea unei platforme de comunicare eficientă în domeniul schimbărilor climatice, precum și de a responsabiliza societatea față de procesul de adaptare.
Concursul de materiale jurnalistice privind adaptarea la schimbările climatice este deschis din data de 30 iunie până la 10 octombrie 2017. Vor fi admise în concurs articolele jurnalistice elaborate și difuzate, publicate în perioada 1 iulie – 10 octombrie 2017.
Vor fi acceptate articole de știri, analize, reportaje, interviuri, editoriale, articole de opinie și imagini ilustrative (infografice originale sau fotografii care au fost publicate însoțite de comentarii relevante) ce se referă la:
* impactul schimbărilor climatice asupra economiei și populației din țara noastră, inclusiv asupra grupurilor vulnerabile;
* necesitățile adaptării la schimbările climatice la nivel național, sectorial și comunitar;
* identificarea și promovarea acțiunii de adaptare la nivel național și sub-național, în special la nivel comunitar;
* dezvoltarea durabilă și acțiunile de adaptare la schimbările climatice;
* sensibilitatea urbană la efectele schimbărilor climatice;
* abordarea problemei schimbărilor climatice din perspectiva egalității de gen;
* securitatea și siguranța alimentară în condițiile schimbărilor climatice;
* impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor și biodiversității din Republica Moldova.
Un juriu alcătuit din reprezentați din mass media și ONG-uri vor examina lucrările admise și vor desemna câștigătorii.
Articolele vor fi evaluate în funcție de complexitate, relevanța tematică, calitatea documentării pe parcursul elaborării articolului, originalitatea subiectului, instrumente de prezentare și vizualizare a datelor, impact, respectarea eticii, acumularea de informații în proces.
Participanții vor trebuie să expedieze minim 3 materiale pentru a intra în concurs și au dreptul de a participa la una din următoarele categorii:
1) Media Print (pentru articole publicate în știri, pagini web);
2) Radio (pentru materialele în versiune audio);
3) TV (pentru materialele în versiune video);
4) Blog (text comentariu/analiză/opinie publicat pe blogul personal sau pe o platformă comună)
Pentru fiecare categorie va fi stabilit un singur câștigător și va fi oferit un premiu bănesc în valoare de 5 mii de lei.
Publicațiile/ materialele pot fi trimise în formă electronică (link-ul sursei unde a fost publicat), tipărit, audio și video, la următoarea adresă de e-mail: adapt@clima.md cu titlul concurs pentru articole jurnalistice cu privire la problemele de adaptare la schimbările climatice. De asemenea, acestea pot fi trimise prin poștă sau aduse într-un plic sigilat la adresa: Str. Mitropolit Dosoftei 156a, bir. 36, mun. Chisinau, Republica Moldova, cu inscripția concurs pentru articole jurnalistice cu privire la problemele de adaptare la schimbările climatice. Persoana de contact Ala Druță, manager de proiect.
Calendarul competiției:
30 iunie 2017: lansarea concursului
30 iunie – 10 octombrie: desfășurarea competiției
10 octombrie: termen limită pentru participarea în concurs la toate categoriile
11 – 12 octombrie: jurizare
13 octombrie: anunțarea câștigătorilor
www.adapt.clima.md