Nume
Parola
Vizualizări: 1634
Dovezi ale angajamentului și implicării Asociației „E-CIRCULAR” în dezvoltarea competențelor verzi
Chișinău, 31 Mai 2023 — INTERVIU cu doamna AURELIA BAHNARU, Președinta Asociației Obștești Centrul de Instruire și Consultanță „E-CIRCULAR”, în contextul activităților proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

– Centrul de Instruire și Consultanță „E-Circular” oferă suport sectorului public, privat și societății civile din Republica Moldova în dobândirea bunelor practici și competențelor în gestionarea eficientă a deșeurilor, economie circulară, suport în implementarea proiectelor de mediu, inclusiv programe de formare profesională continuă în diverse domenii. Cum s-a implicat organizația dumneavoastră, ce contribuție a avut, are în realizarea proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”?

– Unele dintre activitățile de bază ale Asociației Obștești Centrul de Instruire și Consultanță „E-CIRCULAR” sunt editarea trimestrială a Revistei de specialitate „Managementul Deșeurilor” și furnizarea serviciilor de instruire în baza programelor de formare pentru adulți în domeniul de gestionare a deșeurilor. Evident, aceste activități urmăresc drept scop oferirea către grupurile-țintă beneficiare ale suportului în asigurarea accesului la informație din domeniu, acces la bune practici, noutăți legislative în domeniu, livrarea informațiilor necesare despre activitățile și rezultatele proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”.

Contribuția Asociației „E-CIRCULAR” în implementarea proiectului ține nemijlocit de promovarea și diseminarea în rândul grupurilor-țintă beneficiare a informației și, mai nou, a prevederilor Regulamentului pentru gestionarea ecologică a deșeurilor de mercur, care urmează a fi consultat și aprobat până la finele anului. Regulamentul reprezintă un act normativ foarte important în reglementarea clară a responsabilităților și obligațiilor ce revin producătorilor de deșeuri de mercur. Iar „E-CIRCULAR”, prin resursele informaționale elaborate și instruirile furnizate, reprezintă un partener important în partajarea și promovarea acestor prevederi și bune practici la nivel național.

– O ediție recentă a revistei „Managementul Deșeurilor”, pe care o editează Platforma „E-CIRCULAR”, consemnează într-un articol mai multe aspecte legislative privind controlul ecologic de stat în domeniul gestionării deșeurilor de mercur. În ce măsură aspectele legate de reducerea și eliminarea riscurilor legate de mercur se regăsesc programele de instruire pe care le derulați? Cine sunt destinatarii acestor informații?

– Gestionarea corectă a deșeurilor este subiectul-cheie în fiecare ediție a Revistei „Managementul Deșeurilor”. În cazul de față, articolul „Aspecte legislative privind controlul ecologic de stat în domeniul gestionării deșeurilor de mercur” a urmărit drept scop prezentarea actelor normative, care reglementează la nivel național controlul ecologic de stat în domeniul gestionării deșeurilor de mercur. După cum se menționează în articol, deși Republica Moldova nu produce mercur, anual pe piața internă sunt plasate un șir de produse cu conținut de mercur, cum ar fi: tuburi fluorescente, baterii și acumulatori, dispozitive de măsurare. Aceste echipamente, dacă nu sunt tratate în mod corespunzător, prezintă un risc sporit pentru mediu.

În acest context, implementarea proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” și, respectiv, elaborarea Regulamentului pentru gestionarea ecologică a deșeurilor de mercur reprezintă instrumente foarte importante în deblocarea situației curente la nivel național privind gestionarea deșeurilor de mercur în rândul tuturor producătorilor de deșeuri de mercur și întreprinderilor care administrează deșeuri de mercur.

Pe această dimensiune, angajamentele naționale privind Convenția de la Minamata privind mercurul, adoptată la Kumamoto, Japonia, la 10 octombrie 2013, și ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.51/2017, și Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998, cu siguranță se regăsesc și în conținutul programelor de instruire oferite cursanților de „E-CIRCULAR”.

În perioada 2021-2023, Asociația „E-CIRCULAR” a instruit în domeniul de gestionare deșeuri peste 60 de reprezentanți a sectorului public și privat, inclusiv reprezentanți din societatea civilă și mediul academic. Iar unul din subiecte importante abordate în cadrul instruirilor la capitolul „Poluarea și formele de poluare” ține de gestionarea ecologică și responsabilă a deșeurilor de mercur. Respectiv, încercăm să livrăm cursanților cât mai multe informații și bune exemple privind tehnici de minimizare a poluării cu mercur, măsuri pentru colectarea optimă a deșeurilor de mercur în corespundere cu prevederile cadrului legal, măsurile și condițiile corespunzătoare privind colectarea, ambalarea, etichetarea, transportarea, depozitarea și tratarea deșeurilor de mercur și, desigur, contribuția pe care o au cetățenii la eliminarea sigură a acestor deșeurilor periculoase. Pe lângă aspectul legal, cursanții sunt informați și despre modul în care pot preveni accidente ce implică mercurul la locul de muncă, cum trebuie să intervină în cazul unui asemenea accident, simptomele în caz de intoxicare etc.

Cursurile oferite de Centrul de Instruire și Consultanță „E-CIRCULAR” sunt autorizate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Mediului și sunt destinate specialiștilor din domeniu, agenților economici, precum și oricărei persoane interesate să afle mai multe despre managementul deșeurilor și sustenabilitate ecologică.

Cursul prezintă un interes deosebit în rândul angajaților instituțiilor spitalicești din țară, ținând cont de prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, art. 55: „Conducătorii instituțiilor de asistență medicală sunt obligați să nominalizeze о persoană responsabilă pentru activitățile de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și să asigure formarea profesională continuă a angajaților în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală. Persoanele responsabile pentru gestionarea deșeurilor ulterior se fac responsabili pentru a clasifica corect fiecare tip de deșeu și, respectiv, gestionarea acestora în conformitate cu regulile și standardele aplicabile pentru a proteja sănătatea publică și mediul”. Astfel, specialiștii instituțiilor medicale sunt instruiți despre obligativitatea lor legală de a asigura o gestionare sigură a deșeurilor periculoase, în special, a deșeurilor ce conțin mercur.

În anul 2023, Asociația „E-Circular” parcurge și etapa de acreditare pentru cinci ani a Cursului de formare pentru adulți „Responsabil / Responsabilă pentru gestionarea deșeurilor”, fapt care reconfirmă angajamentul și implicarea asociației în dezvoltarea competențelor verzi în rândul angajaților din toate sectoarele economiei naționale. Pas cu pas, prin parteneriate și conlucrare vom ajunge la noi rezultate!

– Vă mulțumim.

#otaraliberademercur

Un material video cu interviuri cu partenerii-cheie ai proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” poate fi urmărit AICI:
https://youtu.be/jvg8_NISYrw