Nume
Parola
Vizualizări: 8126
Criminalitatea cibernetică va fi combătută în baza unui plan elaborat de procurori
Chisinau, 14 Ianuarie 2011 — Procuratura Generală a elaborat un Ordin interdepartamental cu privire la aprobarea Planului comun de Acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii cibernetice.

Documentul respectiv a fost aprobat de 9 instituţii de stat, care sunt incluse în calitate de autorităţi responsabile de executarea acestuia:
•    Procuratura Generală,
•    Serviciul de Informaţii şi Securitate,
•    Institutul Naţional al Justiţiei,
•    Ministerul Afacerilor Interne,
•    Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,
•    Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,
•    Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
•    Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal,
•    Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”

Planul este prevăzut pentru o perioadă de implementare de 2 ani şi are drept scop ajustarea legislaţiei naţionale la prevederile Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică adoptată la 23 noiembrie 2001 la Budapesta, executarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea infracţiunilor informatice nr.20-XVI din 03.02.2009.

Printre obiectivele de bază ale planului se evidenţiază:
•    perfecţionarea cadrului legislativ şi asigurarea aplicării prevederilor legislaţiei în domeniu (inclusiv referitor la conservarea probelor, la competenţa exercitării şi conducerii urmăririi penale în cazul infracţiunilor cibernetice, la păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice, monitorizarea Internetului);
•    crearea laboratorului de prevenire şi investigare a cazurilor de crime cibernetice;
•    asigurarea funcţionării unui mecanism eficient de semnalare a crimelor cibernetice;
•    asigurarea transparenţei şi intensificarea cooperării dintre instituţiile publice şi societatea civilă;
•    implementarea standardelor internaţionale în domeniu etc.

Controlul asupra executării Ordinului este pus în sarcina Secţiei tehnologii informaţionale şi investigaţii ale infracţiunilor în domeniul informaticii din cadrul Procuraturii Generale, în comun cu conducătorii organelor care exercită activitate operativă de investigaţii.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale