Nume
Parola
Vizualizări: 8189
“Discuţie pe marginea proiectului Strategiei cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020”
mun. Chisinau, 25 Octombrie 2011 — “Discuţie pe marginea proiectului Strategiei cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020” – sub acest generic la 27 octombrie 2011 îşi va desfaşura lucrările Conferinţa Internaţională, organizată de către Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei al Republicii Moldova.
Conferinţa are ca scop întrunirea, la scară largă, atît a actorilor implicaţi în domeniul inovării din Republica Moldova cît şi a experţilor de rang European în acest domeniu si discutia posibilelor cai de dezvoltare a inovatiilor si realizării cu succes a Strategiei cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020.
Proiectul Strategiei cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020 a fost elaborat de către un grup de lucru întrunit sub egida Ministerului de Economie şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Aprobarea proiectului este preconizată pentru finele anului 2011.
Conferinţa se va desfăşura în incinta „ Sălii Azurii” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, începând cu ora 8:30.
La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi mass media, precum şi cei cointeresaţi.

Informaţii adiţionale cu privire la conferinţă pot fi solicitate la numărul de telefon: 88 25 66/68.